Autoriams


Dėmesio!

Svetainėje matomos nuotraukos, programos yra nemokamai rastos Internete ir čia yra paskelbtos pažintiniais ir švietimo tikslais ir jokiais kitais. Nei vienas failas, kurį matote šioje svetainėje, nėra nei parduodamas, nei laikomas svetainės serveryje. Visos teisės į programas priklauso jų autoriams. Spekuliantas.com administracija neprisiima jokios atsakomybės už tolimesnį programų panaudojimą. Jeigu Jūs esate programos, kuri pateikiama šioje svetainėje, autorius, gamintojas ar autorių ginanti institucija ir manote, kad tokios programos pateikimas pažeidžia Jūsų kaip autoriaus teises, mes prašome apie tai nedelsiant pranešti mums elektroniniu laišku, laikantis žemiau nurodytos formos.

Mūsų elektroninis paštas: info@spekuliantas.com

Laiške būtina nurodyti:

1. Programos pavadinimas;
2. Oficialus programos puslapis Internete (jei yra);
3. Asmens, pateikiančio pretenziją, duomenys:
3.1 Vardas, Pavardė;
3.2 Pareigos;
3.3 Telefonas;
3.4 Elektroninis paštas;
3.5 Įgaliojimo kopija veikti Teisių turėtojo vardu. Jei pretenzija pateikiama trečiojo asmens, turinčio teisę ginti Autorių vardu, privaloma pateikti įgaliojimo dokumento kopiją.
4. Nuorodą, kuri pažeidžia Autoriaus teises;
5. Pretenzijos aprašymas – kodėl informacijos skleidimas pažeidžia Autoriaus teises.