Privatumo politika

(GALIOJA NUO 2023-09-03)

Duomenų rinkimo ir saugojimo sąlygos

Registruodamasis svetainėje arba pirkdamas svetainės SPEKULIANTAS.COM/SPEKULIANTAS.BIZ paslaugas, taip pat registracijos ir pirkimo metu atsakydamas į reikiamus anketos klausimus, naudotojas patvirtina, kad jis duoda sutikimą MB “Drąsus žingsnis”, įmonės kodas: 305990370 (toliau – “Duomenų valdytojas” arba “Valdytojas”) ir jo įgaliotiems asmenims tvarkyti asmens duomenis, taip pat kad jis yra pilnametis.

Vartotojas duoda sutikimą Operatoriui ir jo įgaliotiems asmenims tvarkyti gautą informaciją, įskaitant rinkimą, saugojimą, naudojimą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimą, keitimą), naudojimą, platinimą, nuasmeninimą, blokavimą, paliktų asmens duomenų naikinimą naudojant automatizavimo priemones, svetainės/paslaugos naudotojų duomenų bazės sisteminimą ir formavimą, statistinių ataskaitų rengimą, taip pat gauti informaciją apie vykdomus tyrimus ir kitus pasiūlymus bei paslaugas.

Vartotojas duoda sutikimą ir leidžia Operatoriui ir jo įgaliotiems asmenims tvarkyti jo asmens duomenis, įskaitant: (Vardas; Pavardė; Kontaktinis telefono numeris; Elektroninis paštas; Gyv. vietos adresas).

Vartotojas patvirtina, kad jo sutikimas suteikia teisę Operatoriui ir jo įgaliotiems asmenims atlikti automatizuotą ir neautomatizuotą duomenų tvarkymą, įskaitant anketoje nurodytų asmens duomenų rinkimą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, tikslinimą (atnaujinimą, taisymą), naudojimą, platinimą, nuasmeninimą, kuria siekiama formuoti dalyvių duomenų bazę, rengti statistines ataskaitas, atlikti rinkodaros tyrimus, taip pat bendravimo su Vartotoju tikslais.

Vartotojas patvirtina savo sutikimą, kad Operatorius ir jo įgalioti asmenys turi teisę bendrauti su Vartotoju tiesiogiai kontaktuodami įvairiomis ryšio priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant: pašto korespondencija, elektroniniu paštu, internetu ir t. t. Vartotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, išsiųsdamas Operatoriui pranešimą, naudodamasis Operatoriaus kontaktiniais duomenimis, nurodytais Vartotojo interneto svetainėje.

Vartotojas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys jo rašytiniu prašymu bus ištrinti per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo prašymo juos sunaikinti gavimo dienos. Vartotojas suteikia Operatoriui sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

Vartotojas duoda Operatoriui sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis 10 metų nuo jo duomenų perdavimo Operatoriui dienos. Jei sutikimas tvarkyti asmens duomenis neatšaukiamas pasibaigus minėtam terminui, sutikimo galiojimas pratęsiamas dar 10 metų. Pratęsimų skaičius neribojamas. Operatorius pasilieka teisę naudoti atsiųstą informaciją minėtais būdais be specialaus susitarimo su Vartotojais ir nemokėdamas Vartotojui papildomo piniginio atlygio.

Operatorius pasilieka teisę periodiškai vienašališkai atnaujinti ar keisti pirmiau nurodytas nuostatas.

Renkamų duomenų kategorijos Paslaugų svetainės SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ (pačios arba per trečiąsias šalis) renkamų asmens duomenų kategorijos yra šios: Failai (cookie) ir Tinklo naudojimo duomenys.

Kiti renkami Asmens duomenys gali būti aprašyti kituose šios Privatumo politikos skyriuose arba konkrečiame paaiškinamajame tekste Duomenų rinkimo kontekste.

Asmens duomenis gali pateikti pats Naudotojas arba jie gali būti automatiškai renkami svetainės, kai ja naudojamasi.

Jei nenurodyta kitaip, SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ naudoja slapukus (arba kitas sekimo priemones), kad identifikuotų Vartotojus ir įsimintų jų nustatytus bendruosius nustatymus, tik tam, kad galėtų teikti Vartotojui reikalingas paslaugas.

Naudotojai atsako už trečiųjų šalių asmens duomenis, kuriuos jie gauna, skelbia ar teikia kitiems asmenims naudodamiesi svetaine, ir patvirtina, kad turi trečiosios šalies sutikimą teikti duomenis Savininkui.

Duomenų tvarkymo būdas ir vieta

Duomenų tvarkymo būdas

Duomenys tvarkomi naudojant kompiuterius ir (arba) informacinių technologijų (IT) įgalintas priemones, laikantis organizacinių procedūrų ir metodų, griežtai susijusių su nurodytais tikslais. Kai kuriais atvejais Duomenys gali būti teikiami ne tik Duomenų valdytojui, bet ir tam tikrų kategorijų atsakingiems asmenims, susijusiems su interneto svetainės veikimu (administracijai, pardavimams, rinkodarai, teisininkams, sistemos administratoriams), arba trečiosioms šalims (pavyzdžiui, trečiųjų šalių techninių paslaugų teikėjams, pašto organizacijoms, prieglobos paslaugų teikėjams, IT paslaugų teikėjams, ryšių paslaugų teikėjams), kurioms Savininkas prireikus paveda duomenų tvarkytojo funkciją. Atnaujinto šių asmenų sąrašo galima bet kada paprašyti Duomenų tvarkytojo.

Vieta

Duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veiklos biuruose ir bet kuriose kitose vietose, kuriose yra Duomenų tvarkyme dalyvaujančios šalys. Dėl išsamesnės informacijos reikėtų kreiptis į Duomenų tvarkytoją.

Surinktų Duomenų naudojimas

Duomenys, susiję su Naudotoju, renkami tam, kad Duomenų savininkas galėtų teikti paslaugas ir toliau nurodytais tikslais:

Kiekvienu tikslu naudojami Asmens duomenys aprašyti atitinkamuose šio dokumento skyriuose.Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą ir šiame skyriuje aprašytos paslaugos leidžia Savininkui stebėti ir analizuoti interneto srautą ir gali būti naudojamos Vartotojo veiklai registruoti.

“Google Analytics” (Google Inc.)

Google Analytics – tai interneto analizės paslauga, kurią siūlo Google Inc.” (“Google”). Surinktus duomenis “Google” naudoja naudotojų veiklai registruoti ir analizuoti, kad galėtų rengti ataskaitas apie svetainėje atliekamas operacijas ir vėliau jas perduoti kitoms “Google” paslaugoms.

Surinktus Duomenis “Google” gali naudoti siekdama savo reklamos tinkle sukurti reklamas, pritaikytas pagal konkretaus naudotojo interesus ir pageidavimus.

Surinkti asmens duomenys: Tinklo naudojimo duomenys ir slapukai.

Duomenų tvarkymo vieta: JAV – Asmens duomenų privatumo politika

“Mailchimp” (Rocket Science Group)

Mailchimp – el. pašto rinkodaros platforma, tvarko vartotojų duomenis pagal savo Privatumo politiką ir naudojimo sąlygas. Norint gauti patikslintą ir naujausią informaciją, būtų geriausia tiesiogiai perskaityti Mailchimp oficialią Privatumo politiką ir naudojimo sąlygas. Šios sąlygos išdėsto, kaip platforma tvarko ir saugo asmens duomenis. Čia pateikiama keletas bendrų principų, kurie dažnai būna įtraukti į šias politikas:

Duomenų Rinkimas: Mailchimp gali rinkti asmens duomenis, kurie yra pateikiami savanoriškai per registraciją, prenumeratą, ar kitus sąveikos būdus su platforma. Tai gali apimti vardą, el. paštą, demografinę informaciją ir kitus duomenis, reikalingus el. pašto rinkodarai.

Duomenų Saugumas: Platforma įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą. Tai apima fizinių, elektroninių ir administracinių saugos priemonių taikymą, siekiant apsaugoti nuo neteisėto prieigos, praradimo ar naudojimo.

Duomenų Naudojimas: Asmens duomenys gali būti naudojami el. pašto rinkodarai, atsižvelgiant į vartotojo sutikimą. Tai apima siuntimą įvairiems el. laiškams, pranešimams ir pasiūlymams.

Duomenų Perdavimas: Mailchimp gali perduoti asmens duomenis šaltiniams, kurie padeda platformai veikti, tokiems kaip techninės paslaugos teikėjai. Šių duomenų perdavimas yra vykdomas pagal tam tikrus saugumo standartus.

Teisės ir Kontrolė: Vartotojai turi tam tikras teises dėl savo duomenų, įskaitant teisę gauti informaciją, ištaisyti neteisingus duomenis, pasipriešinti duomenų tvarkymui ir net prašyti ištrinti savo duomenis.

Slapukai ir Sekimo Technologijos: Mailchimp naudoja slapukus ir kitas sekimo technologijas, siekiant rinkti informaciją apie vartotojų elgesį ir pagerinti paslaugas.

Prenumeratų Valdymas: Vartotojai gali valdyti savo prenumeratas, pasirinkti gauti arba nesigauti tam tikrų pranešimų ir atsisakyti dalyvauti rinkodaros kampanijose.

Slapukai, žiniatinklio švyturiai ir kitos technologijos

SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ renka informaciją apie jūsų apsilankymus mūsų svetainėse, kad gautų apsilankymų statistiką ir jų naudojimo efektyvumą, formuotų asmeninį požiūrį ir pritaikytų juos prie kiekvieno naudotojo interesų. Tai darome naudodami įvairias technologijas, viena iš jų – slapukai. Tai duomenys, kuriuos svetainė gali siųsti į jūsų naršyklę ir kurie bus saugomi jūsų kompiuteryje, kad vėliau svetainė galėtų juos identifikuoti.

Slapukai dažniausiai naudojami svetainių veiksmingumui įvertinti (pavyzdžiui, lankytojų skaičiui ir jų buvimo svetainėje trukmei nustatyti), įdomiausioms ir labiausiai lankomoms temoms bei puslapiams nustatyti, taip pat tam, kad būtų lengviau naršyti ir naudotis svetaine, nerenkant jokios asmeninės informacijos. Slapukai taip pat gali būti naudojami asmeniniam požiūriui formuoti, atsižvelgiant į ankstesnę naudotojo patirtį svetainėje ir jo pageidavimus. Laikui bėgant ši informacija gali pagerinti naudotojo patirtį.

Slapukai paprastai skirstomi į sesijos slapukus ir nuolatinius slapukus. Sesijos slapukai padeda efektyviai naršyti svetainėje taip, kad kartą per sesiją prašoma informacija nebūtų prašoma dar kartą. Sesijos slapukai saugomi laikinojoje atmintyje ir ištrinami, kai uždarote naršyklę. Nuolatiniai slapukai išsaugo naudotojo nuostatas dabartiniams ir būsimiems apsilankymams. Jie saugomi jūsų kompiuterio standžiajame diske arba mobiliojo įrenginio atmintinėje ir aktyvuojami paleidus naršyklę. Nuolatinius slapukus naudojame tokiai informacijai, kaip naudotojo kalba ir šalis, išsaugoti.

Teisinės priemonės

Naudotojo asmens duomenis Duomenų valdytojas gali naudoti teisiniais tikslais teisme arba etapuose, kurie veda prie galimo kreipimosi į teismą dėl to, kad SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ interneto svetaine ar paslaugomis buvo piktnaudžiaujama.

Vartotojas žino, kad Duomenų valdytojas gali būti priverstas atskleisti asmens duomenis valstybės institucijų prašymu.

Papildoma informacija apie Vartotojo Asmens duomenis

Be šioje Asmens duomenų privatumo politikoje pateiktos informacijos, Svetainė, Vartotojui paprašius, gali pateikti papildomą ir kontekstinę informaciją apie konkrečias paslaugas ir aptarnavimą arba Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Sistemos žurnalai ir priežiūra

Siekiant užtikrinti Svetainės veikimą ir priežiūrą, Svetainė ir bet kurios trečiosios šalies paslaugos gali saugoti failus, kuriuose fiksuojama Svetainės sąveika su Naudotojais (sistemos žurnalai), arba šiuo tikslu naudoti kitus Asmens duomenis (ypač IP adresą).

Į šią politiką neįtraukta informacija

Daugiau informacijos apie Asmens duomenų rinkimą ar tvarkymą galima bet kada paprašyti Duomenų valdytojo. Prašome nurodyti šio dokumento pradžioje pateiktus kontaktinius duomenis.

Naudotojų teisės

Vartotojai turi teisę bet kuriuo metu sužinoti, ar jų Asmens duomenys buvo išsaugoti, ir gali kreiptis į Duomenų valdytoją, norėdami sužinoti jų turinį ir kilmę, patikrinti jų tikslumą arba prašyti juos papildyti, panaikinti, atnaujinti, ištaisyti ar konvertuoti į anonimiškumą užtikrinantį formatą, arba blokuoti bet kokius duomenis, saugomus pažeidžiant įstatymus, taip pat prieštarauti jų tvarkymui bet kokiu teisėtu pagrindu. Atitinkami prašymai turėtų būti siunčiami duomenų valdytojui adresu, nurodytu SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ svetainės kontaktinėje informacijoje.

Šiuo metu SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ svetainės neatpažįsta automatizuotų naršyklės komandų, susijusių su sekimo mechanizmais, pavyzdžiui, nurodymų “nesekti”, todėl savo naršyklės slapukų ir kitų technologijų tvarkymą galite nustatyti pagal savo privatumo nuostatas. Daugeliu atvejų naršyklėje galite įjungti pranešimus apie slapukus, kad turėtumėte galimybę nuspręsti, ar sutinkate su šiomis sąlygomis, ar ne. Be to, naršyklės nustatymuose galite visiškai išjungti slapukus.

Kai kuriose naršyklėse galima įjungti funkciją “nesekti”, kuri siunčia signalus į lankomas svetaines, nurodydama, kad nenorite, jog jūsų veikla svetainėje būtų stebima. Ši funkcija skiriasi nuo slapukų blokavimo ar išjungimo, nes naršyklė, kurioje įjungta funkcija “nesekti”, vis tiek gali priimti slapukus. Šiuo metu nėra pramonės standarto, reglamentuojančio, kaip įmonės reaguoja į “nesekti” signalus, tačiau ateityje toks standartas gali būti sukurtas. Šiuo metu nereaguojame į “nesekti” signalą. Jei ateityje pradėsime tai daryti, aprašysime tai šiame privatumo pareiškime. Daugiau informacijos apie funkciją “nesekti” rasite adresu www.allaboutdnt.org.

Asmens duomenų apsauga

SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ imasi visų komerciškai pagrįstų priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų, gautų per registracijos procesą ar kitaip minėtų aukščiau, ir jų naudojimui naudojantis šia svetaine. Nors stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti mums perduodamos informacijos saugumo, todėl raginame jus imtis visų prieinamų atsargumo priemonių, kad apsaugotumėte savo asmens duomenis internete. Šiuo tikslu dažniau keiskite slaptažodžius, naudokite raidžių ir skaičių derinius ir naudokite saugią naršyklę.

Vaikų informacijos saugumo užtikrinimas

SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ svetainės neskirtos jaunesnių nei 18 metų asmenų dėmesiui patraukti. SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ sąmoningai nerenka asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 13 metų vaikų ir neteikia jokių prašymų pateikti asmeninę informaciją.

Šios asmens duomenų privatumo politikos pakeitimai

Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šią privatumo politiką, paskelbdamas pranešimą naudotojams šiame puslapyje. Primygtinai rekomenduojama dažnai tikrinti šį puslapį, o naujausių pakeitimų data nurodyta puslapio apačioje.

Nesutikdamas su bet kokiais Politikos pakeitimais, Vartotojas turi nustoti naudotis SPEKULIANTAS.COM/ SPEKULIANTAS.BIZ svetaine ir paslaugomis bei gali prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų jo Asmens duomenis. Jei nenurodyta kitaip, tuo metu galiojanti Asmens duomenų privatumo politika taikoma visiems Duomenų valdytojo turimiems Vartotojų asmens duomenims.

Informacija apie šią Asmens duomenų privatumo politiką

Už šias Asmens duomenų privatumo taisykles atsako Duomenų valdytojas.

Teisinė informacija

Ši Privatumo politika parengta vykdant ES direktyvos Nr. 95/4/4 10 straipsnyje nustatytus įpareigojimus. 10 ES direktyvos Nr. 95/46/EB ir pagal Direktyvos 2002/58/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/136/EB dėl slapukų, nuostatas.

Operatorius ir duomenų savininkas

MB “Drąsus žingsnis”, įmonės kodas: 305990370, K. Ladygos g. 5, LT-08512 Vilnius

El. paštas: labas@spekuliantas.com