Oferta

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

OFERTA / NAUDOTOJO SUTARTIS / VIEŠOJI SUTARTIS (PASIŪLYMAS) SPEKULIANTAS.COM (GALIOJA NUO 2023-09-03)

 1. ĮVADAS   

 ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIO PASIŪLYMO SĄLYGAS

Šis dokumentas (toliau – “Pasiūlymas”) yra oficialus viešas bendrovės SPEKULIANTAS.COM (toliau nurodytų jos įgaliotų atstovų) pasiūlymas sudaryti sutartį toliau nurodytomis standartinėmis sąlygomis. Sutartis sudaroma tarp Jūsų (svetainės naudotojo) ir mūsų – Bendrovės SPEKULIANTAS.COM. Pasiūlyme apibrėžiamos svetainės naudojimo sąlygos, taip pat informaciniai produktai, (toliau – TURINYS), siūlomi interneto svetainėje https://spekuliantas.com/ 

Internete šioje naudotojo sutartyje SPEKULIANTAS.COM suprantama kaip MB “Drąsus žingsnis”, įmonės kodas: 305990370, K. Ladygos g. 5, LT-08512 Vilnius

SPEKULIANTAS.COM įgalioto atstovo (sutarties šalies) duomenys visada bus nurodyti sąskaitoje faktūroje (arba mokėjimo sistemos sąskaitoje faktūroje) ir banko sąskaitos išraše. 

SUTARTIES GALIOJIMO TERITORIJA – visas pasaulis.

 1. SUTIKIMAS SU SUTARTIES SĄLYGOMIS (PASIŪLYMO PRIĖMIMAS)

2.1. Naudodamiesi interneto svetaine https://spekuliantas.com/ (toliau – SVETAINĖ), taip pat SVETAINĖJE patalpintu TURINIU ir sumokėdami prenumeratos mokestį už naudojimąsi SPEKULIANTAS.COM siūlomu mokamu TURINIU, Jūs priimate pasiūlymą ir sudarote su mumis šią įpareigojančią sutartį. Pasiūlymo priėmimas prilygsta paprastos rašytinės formos sutarties sudarymui.

(A) Sutartis sudaroma asmeniui prisijungiant prie šios Sutarties visiško ir besąlygiško sutikimo sąlygomis, nuosekliai atliekant toliau nurodytus veiksmus SVETAINĖJE:

 • Prenumeratos užklausos formoje nurodant naudotojo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą.
 • Aktyvavimas paspaudžiant mygtuką “PRENUMERUOTI” (arba kitame panašiame lauke);
 • Registracija SVETAINĖJE įvedant savo asmens duomenis užklausos formoje, nemokamo TURINIO, paslaugų pranešimų, SPEKULIANTAS.COM rinkodaros medžiagos siuntimo sąrašo prenumerata.

PRIVALOTE perskaityti šią Vartotojo sutartį, paskelbtą internete adresu https://spekuliantas.com/oferta, ir pažymėti aktyvų žymimąjį langelį šalia įspėjimo “Aš perskaičiau ir sutinku su Vartotojo sutarties ir privatumo politikos sąlygomis”.

(B) faktinis naudojimasis svetainės TURINIU. Šiuo atveju sutinkate, kad faktą, jog naudojatės TURINIU, laikysime šios sutarties SĄLYGŲ priėmimu (pasiūlymo priėmimu). Naudodamiesi SVETAINE arba SVETAINĖJE siūlomu TURINIU, jūs sutinkate su visomis šiomis SĄLYGOMIS ir sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal mūsų privatumo politiką, paskelbtą mūsų Svetainėje adresu https://spekuliantas.com/privatumo-politika/.

Jei sutinkate su šiomis BENDROSIOMIS arba PRIVALOMOSIOMIS SUTARTIES SĄLYGOMIS, Sutartis laikoma sudaryta, nes Šalys susitarė dėl visų esminių Sutarties sąlygų teisės aktų reikalaujama forma. Esminės yra Sutarties dalyko sąlygos, sąlygos, kurios įstatymuose ar kituose teisės aktuose įvardytos kaip esminės ar būtinos tokio pobūdžio sutartims, taip pat visos šioje Sutartyje nurodytos sąlygos, dėl kurių turi būti pasiektas susitarimas.

2.2 DĖMESIO: jei nesutinkate su šiomis paskelbtomis BENDROSIOMIS arba PRIVALOMOSIOMIS sutarties SĄLYGOMIS arba su mūsų privatumo politika, nedelsdami palikite šią svetainę ir nebesinaudokite jos TURINIU.

 1. GARANTIJOS

3.1 Sutikdami su šia sutartimi garantuojate, kad:

 • esate pilnametis; nėra jokių apribojimų sudaryti šią sutartį;
 • perskaitėte šią sutartį, supratote jos turinį ir visiškai su ja sutinkate;
 • SPEKULIANTAS.COM neatsako už bet kokius komercinius rezultatus, tiesioginę ar netiesioginę žalą, prarastą naudotojo pelną ar gautą nuostolį dėl TURINIO ir SVETAINĖS paslaugų naudojimo.
 • jūsų valia sudaryti sutartį yra laisva;
 • asmens duomenys, pateikti registruojantis Svetainėje, kreipiantis dėl teisės naudotis TURINIU pagal mokamą mokestį, yra teisingi ir išsamūs.
 • Sutikdami su šia sutartimi sutinkate, kad mes galime siųsti jums rašytinius pranešimus, reklaminius laiškus, naujienlaiškius ir kitą medžiagą per žinučių siuntimo priemonę arba registracijos metu nurodytu telefono numeriu ir el. pašto adresu. 
 • Sutinkate, kad nedalyvausite veikloje, kuri trikdo SVETAINĖS ar susijusių serverių ir tinklų veikimą. Jūs prisiimate visą atsakomybę už bet kokį savo įsipareigojimų pagal Sąlygas pažeidimą ir visas tokių pažeidimų pasekmes.
 1. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Pagal šią Naudotojo sutartį SPEKULIANTAS.COM atstovaujama įgaliotų atstovų, nurodytų Sutarties 1 skyriuje, suteikia neribotam skaičiui pilnamečių asmenų (SVETAINĖS NAUDOTOJŲ, toliau – NAUDOTOJŲ) ribotą, neišimtinę, atšaukiamą teisę naudotis informaciniais PRENUMERATĄis, kurie yra SPEKULIANTAS.COM svetainėje, būtent – autorines edukacines programas, paskaitas, seminarus; grafinę, tekstinę mokomąją medžiagą, mokomuosius garso ir vaizdo kūrinius, kitus intelektinės nuosavybės objektus bet kokiu materialiu pavidalu, teikiamus naudotis NAUDOTOJAMS per svetainės https://spekuliantas.com paslaugas (TURINYS) specialiomis sąlygomis pagal NAUDOTOJŲ pasirinktą tarifą/PRENUMERATOS tipą/mokestį už naudojimąsi TURINIU, patalpintu Svetainėje https://spekuliantas.com

4.2. ATKREIPKITE DĖMESĮ. Svetainėje pateikiamas TURINYS neturi bendros švietimo ar profesinės paskirties, bet yra TURINIO autoriaus kūrybinių tyrimų rezultatas, suformuotas remiantis asmenine profesine patirtimi ir subjektyvia TURINIO autoriaus nuomone.

4.3. Jūsų naudojimasis TURINIU negarantuoja, kad gausite pelno ar komercinį rezultatą, TURINYS yra rekomendacinio pobūdžio. Atsakomybė už priimtus sprendimus tenka tik jums.

 1. PRENUMERATA

Sutikdami su šia Sutartimi, galite naudotis PRODUKTŲ TURINIU, priklausomai nuo pasirinktos prenumeratos.

Prieigos prie TURINIO terminas yra lygus apmokėtos PRENUMERATOS galiojimo terminui.  Pasibaigus nurodytam terminui, prieiga prie TURINIO bus nutraukta pasibaigus nurodytam PRENUMERATOS galiojimo laikotarpiui. Jūs suprantate ir sutinkate, kad mes galime vienašališkai nukelti prieigos prie TURINIO datą ir laiką ir tai nebus laikoma sutarties pažeidimu iš mūsų pusės.

 1. PRODUKTO TURINYS

6.1 PRODUKTO GAVĖJAS (Naudotojas) turi teisę:

– Naudotojas turi teisę naudotis TURINIU tik asmeniniais tikslais pagal SVETAINĖJE, skaitydamas TURINĮ atitinkamą laikotarpį, dėl kurio susitarta PRENUMERATOJE.

– cituoti TURINIO tekstą, patalpintą Svetainėje pagal NEMOKAMO PRODUKTO sąlygas, privalomai nurodant aktyvią nuorodą į šią Svetainę su nuoroda į SPEKULIANTAS.COM.

 6.2. PRODUKTO GAVĖJUI (Naudotojui) draudžiama:

– kopijuoti, atgaminti, platinti, skelbti TURINĮ vaizdo formatu, taip pat bet kokį TURINĮ;

– daryti TURINIO vaizdo įrašą, naudoti “vaizdo fiksavimo” programinę įrangą, pateikti TURINĮ kaip kito asmens kūrinį, išskyrus kaip SPEKULIANTAS.COM;

– naudoti TURINĮ komerciniais tikslais;- perduoti asmeninius prieigos duomenis trečiosioms šalims (nemokamai arba už atlygį);

– perduoti prieigą prie TURINIO trečiosioms šalims (nemokamai arba už atlygį);

– skleisti melagingą, nepatikimą informaciją apie SPEKULIANTAS.COM, kenkiančią jo dalykinei reputacijai.

 1. TARIFAI.

7.1 Mokamo TURINIO naudojimo tarifai (PRENUMERATOS mokesčiai) skelbiami SVETAINĖS PRENUMERATOS puslapyje.

Galutinė PRENUMERATOS kaina mokėjimo valiuta fiksuojama jums išrašytoje sąskaitoje faktūroje, rodomoje užsakymo apmokėjimo puslapyje, taip pat jūsų kortelės banko išraše. Į PRENUMERATOS kainą už naudojimąsi mokamu TURINIU Svetainėje neįskaičiuoti papildomi bankų ir mokėjimo sistemų komisiniai mokesčiai.

 1. MOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1 Lėšų nurašymas.

Jei įsigyjate PRENUMERATĄ svetainėje, užsakymo pateikimo metu (sėkmingai įvedus mokėjimo duomenis į mokėjimo sistemos rėmelį) vienkartiniu būdu nurašoma jūsų pasirinktos PRENUMERATOS kaina. PRENUMERATOS kaina nurodoma neatsižvelgiant į mokėjimo sistemų komisinius mokesčius. Jei už PRENUMERATĄ mokate kortele, nurašymo suma nustatoma pagal tarptautinių mokėjimo sistemų VISA arba MasterCard valiutų keitimo kursą. Be PRENUMERATOS kainos, į debeto sumą įskaičiuojami papildomi bankų ir mokėjimo sistemų komisiniai mokesčiai.

8.2. Prenumeratos pratęsimas. Prenumeratos siūlomos su skirtingais minimaliais galiojimo laikotarpiais (minimalus prenumeratos laikotarpis) ir bus automatiškai atnaujinamos minimalų prenumeratos laikotarpį, kol jūs arba mes neatšauksime atnaujinimo. Atkreipkite dėmesį, kad prenumeratos galiojimo laikotarpis nustatomas pagal pasirinktą prenumeratos planą ir prenumeratos sąlygas.

 1. MOKĖJIMO BŪDAS

9.1. Apie galimus PRENUMERATOS mokesčio už naudojimąsi mokamu TURINIU mokėjimo būdus galite sužinoti susisiekę su pagalbos tarnyba svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jei už PRENUMERATĄ mokate pinigų pervedimu (per finansų įstaigos terminalą ar kasą), privalote mus informuoti apie atliktą mokėjimą ir atsiųsti pasirinktos PRENUMERATOS mokesčio sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopiją svetainėje nurodytu el. pašto adresu.

9.2. Jūs suprantate, kad sumokėdami PRENUMERATOS mokestį pavedimu, sutinkate laikytis šios Sutarties. Tuo atveju, jei dėl jūsų kaltės atmetus mokėjimą (pavyzdžiui, jūsų kortelėje nepakanka lėšų; išnaudotas jūsų kortelės kredito limitas) mes sumokame papildomus mokesčius arba patiriame kitų išlaidų, pasiliekame teisę iš jūsų kortelės (sąskaitos) išskaičiuoti faktiškai mūsų patirtų išlaidų sumą.

9.3 Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti mokėjimo už įsigytą PRENUMERATĄ būdą ir (arba) atsisakyti anksčiau pasiūlyto mokėjimo būdo, siūlydami alternatyvius mokėjimo būdus.

 1. PRENUMERATOS MOKESČIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

10.1. PRENUMERATOS mokesčiai, sumokėti už naudojimąsi TURINIU, nepriklausomai nuo to, ar naudojotės TURINIU, ar ne (išskyrus atvejus, kai negalite naudotis TURINIU dėl SPEKULIANTAS.COM kaltės), negrąžinami, išskyrus šioje sutartyje numatytus atvejus.

Per 24 valandas nuo mokėjimo atlikimo turite teisę atšaukti atliktą PRENUMERATOS mokėjimą, jei:

 1. PRENUMERATOS mokėjimas buvo atliktas atsitiktinai;
 2. Prenumeratą atliko nepilnametis asmuo be jo teisėtų atstovų leidimo;
 3. Prenumerata buvo atnaujinta atsitiktinai;
 4. Jums nebuvo suteikta prieiga prie TURINIO pagal sumokėtą tarifą;

Norėdami kreiptis dėl prenumeratos mokesčio grąžinimo dėl pirmiau nurodytų priežasčių, siųskite raštišką prašymą el. paštu labas@spekuliantas.com

SVARBU. Aktyvavus prieigą prie TURINIO naudojantis https://spekuliantas.com paslaugomis, faktiškai naudojant / vartojant TURINĮ, į prašymą grąžinti prenumeratos mokestį, nurodant jo atsitiktinį pobūdį, nebus atsižvelgiama ir jis bus laikomas nepagrįstu, o tokie https://spekuliantas.com naudotojo veiksmai bus laikomi piktnaudžiavimu vartotojų teisėmis.

 1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

11.1 Priklausomai nuo įsigytos PRENUMERATOS, turite prieigą prie TURINIO, kurio autorių ir gretutinės teisės yra saugomos arba bet kuriuo atveju priklauso mums, nepriklausomai nuo jų registracijos fakto ir galiojimo teritorijos. Naudodamiesi Paslaugomis, turite teisę peržiūrėti TURINĮ ir naudoti jį savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šios sutarties sąlygų, nebent DALINĖSE SĄLYGOSE numatyta kitaip.

11.2 Prekių ženklai. Prekių ir paslaugų ženklas ir prekinis pavadinimas “SPEKULIANTAS.COM” yra registruoti ir priklauso mums. Jūs negalite naudoti šių prekių ir paslaugų ženklų be mūsų raštiško sutikimo. Visiems svetainėje paminėtiems prekių ženklams ir prekiniams ženklams, įskaitant tretiesiems asmenims priklausančius prekių ženklus ir prekinius ženklus, taikomi galiojantys įstatymai. Jų paminėjimas svetainėje arba SPEKULIANTAS.COM medžiagoje nereiškia, kad jų nesaugo trečiųjų šalių teisės.

11.3 Autorių teisių saugoma medžiaga Visai mūsų SVETAINĖJE patalpintai medžiagai (TURINYS) taikomos autorių teisės, kurių išimtinės naudojimo teisės priklauso bendrovei “SPEKULIANTAS.COM” (įgaliotiems atstovams, nurodytiems šios sutarties 1 skyriuje), nepriklausomai nuo registracijos fakto ir galiojimo teritorijos.

11.4. Įsigiję atitinkamą SPEKULIANTAS.COM TURINIO PRENUMERATĄ, jūs įgyjate teisę naudoti TURINĮ asmeniniais nekomerciniais tikslais. 

11.5. Svetainėje paskelbto ar jums mokymų metu pateikto TURINIO kopijavimas, peržiūra, modifikavimas, visiškas ar dalinis naudojimas, viešas atgaminimas ir platinimas, taip pat TURINIO naudojimas komerciniais tikslais be raštiško autorių teisių turėtojo leidimo yra griežtai draudžiamas ir bus persekiojamas teismine tvarka.

 1. ATSAKOMYBĖ

12.1 Bendrosios nuostatos. Šalims pažeidus įsipareigojimus, pateikus klaidingą informaciją sandorio sudarymo ar vykdymo metu, šalys atsako nustatyta tvarka. Mes atsakome už: Taisyklių ir Sąlygų bei prieigos prie mokamo TURINIO suteikimo pagal jūsų įsigytą PRENUMERATĄ tvarkos pažeidimą.

12.2. Jūs atsakote už: už registracijos ir mokėjimo duomenų, kuriuos pateikėte registruodamiesi Svetainėje arba pateikdami užsakymą, autentiškumą ir teisingumą; už tai, kad tretieji asmenys naudojasi prisijungimo prie mokamo TURINIO duomenimis; už Svetainėje paskelbtos medžiagos naudojimą siekiant ją vėliau perparduoti, platinti ar perduoti tretiesiems asmenims; už melagingos informacijos apie mūsų įmonę, kuri žemina mūsų dalykinę reputaciją, platinimą (šmeižtą); už šios sutarties sąlygų pažeidimą; už mokėjimo sąlygų pažeidimą; už kišimąsi į Svetainės ir prieinamų paslaugų veikimą arba bandymą prie jų prisijungti apeinant mūsų nurodymus.

12.3. Atsakomybės apribojimas. Mūsų bendra atsakomybė už bet kokią pretenziją ar ieškinį apsiriboja jūsų įsigytos TURINIO apmokėjimo suma. Mes neatsakome už: prieigos prie TURINIO nesuteikimą dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų, įskaitant force majeure aplinkybes, ryšio linijų sutrikimus, ne mums priklausančios įrangos ir programinės įrangos gedimus; visišką ar dalinį TURINIO transliavimo nutraukimą dėl įrangos, programinės įrangos ar kitų darbų pakeitimo, kurį lemia būtinybė palaikyti techninių priemonių veikimą ir plėtrą (apie tai iš anksto pranešus naudotojui); įrangos ir programinės įrangos, kurią naudojate prieigai prie TURINIO, saugumo pažeidimą; konfidencialumo praradimą; prieigos prie TURINIO praradimą; Jei mes nesilaikome prieigos prie TURINIO suteikimo terminų pagal jūsų įsigytą PRENUMERATĄ, mūsų atsakomybė apsiriboja tik: prieigos prie TURINIO suteikimo terminų pratęsimu, kol mūsų įsipareigojimai bus visiškai įvykdyti.

12.4. Mūsų darbuotojų ir atstovų atsakomybė. Tais atvejais, kai mūsų atsakomybė yra apribota arba netaikoma, toks pat atsakomybės apribojimas arba netaikymas taikomas ir mūsų darbuotojams ar agentams.

 1. ATSAKOMYBĖ UŽ SKELBIAMĄ MEDŽIAGĄ IR TURINĮ

13.1.Atsakomybės už skelbiamą turinį apribojimas. Jūs atsakote už turinį ir medžiagą, kurią skelbiate mūsų SVETAINĖJE, mūsų bendruomenėse, grupėse ar pokalbių kambariuose, mokyklos kabinete SPEKULIANTAS.COM proceso naudojimo metu. Mes neatsakome už jūsų skelbiamą turinį ir jo nekontroliuojame.

13.2. Teisės aktų laikymasis: Skelbdami savo turinį, privalote laikytis savo gyvenamosios šalies įstatymų. Bet kuriuo atveju negalite skelbti politinio, pornografinio, seksualinio, smurtinio, sadistinio, diskriminacinio, grasinančio ar šmeižikiško pobūdžio turinio. Be to, jūsų turinys neturi pažeisti trečiųjų šalių teisių ir jame neturi būti reklamos. Tai taikoma trečiųjų šalių turtinėms ir neturtinėms teisėms, įskaitant intelektinės nuosavybės teises (pvz., autorių teises, teises į prekių ženklus ir prekių pavadinimus). Visų pirma taip pat privalote nepažeisti trečiųjų šalių teisių skelbdami komentarus / apžvalgas, profilio nuotraukas ar bet kokias nuotraukas, kurias publikuojate.

13.3 Neteisėta reklama. Turinyje ir medžiagoje, kurią skelbiate naudodamiesi SPEKULIANTAS.COM SVETAINE, neturi būti reklamos. Turime teisę bet kada pašalinti arba perkelti bet kokį jūsų paskelbtą turinį, jei manome, kad jis pažeidžia trečiųjų šalių teises arba teisinius reikalavimus. Jei pažeidžiate šiuos turinio skelbimo principus, turime teisę išsiųsti jums raštišką įspėjimą, laikinai užblokuoti jūsų paskyrą ir sustabdyti prieigą prie TURINIO arba vienašališkai nutraukti sutartį.

13.4 Žalos atlyginimas. Jei pažeidžiate šios sutarties sąlygas, privalote atlyginti mums visus nuostolius, patirtus tenkinant trečiųjų šalių (kurių teises pažeidėte) reikalavimus. Mes pasiliekame teisę regreso tvarka pareikšti jums pretenzijas dėl nuostolių ir kitus reikalavimus.

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS 

14.1 Sutartis laikoma sudaryta neribotam laikui ir galioja tol, kol jūs arba mes jos nenutrauksime, ir galioja tol, kol SPEKULIANTAS.COM jos nepakeis ar neatšauks arba kol įsipareigojimai bus visiškai įvykdyti.

14.2. Sutarties nutraukimas (atšaukimas) neturės įtakos jokioms juridinėms teisėms, pareigoms ir atsakomybei, kurios galiojo jums ir SPEKULIANTAS.COM ir kurios atsirado iki sutarties nutraukimo

 1. NAUDOJIMOSI SVETAINE NUTRAUKIMAS

15.1 Jūs turite teisę bet kada, nenurodydami priežasties, nutraukti naudojimąsi SVETAINE ir TURINIU. Atkreipkite dėmesį, kad nutraukę naudojimąsi SVETAINE (nutraukę sutartį), neteksite prieigos prie mokamo TURINIO, neatgaudami už jo naudojimą įsigytos PRENUMERATOS kainos.

 15.2. Priverstinis nutraukimas. Sutartį su jumis galime nutraukti bet kuriuo metu, jei:

 (A) pažeidžiate bet kurią sutarties nuostatą (arba elgiatės taip, kad tai aiškiai rodo jūsų nenorą ar nesugebėjimą laikytis sąlygų); arba

(B) esame priversti tai padaryti pagal įstatymus (pavyzdžiui, jei suteikti jums prieigą prie TURINIO yra neteisėta arba nebėra teisėta), arba

(C) SPEKULIANTAS.COM nustoja suteikti PRENUMERATOS TURINĮ šalyje, kurioje gyvenate arba naudojate TURINĮ, arba

(D) jūs atsisakote laikytis SPEKULIANTAS.COM pokalbių taisyklių pokalbių kambariuose/forume arba jas pažeidžiate.

(E) pateikėte Chargeback prašymą bankui, iš kurio mokėjote už PRENUMERATĄ, mes būsime priversti visiškai blokuoti jūsų prieigą prie SVETAINĖS ir TURINIO.

15.3. Jei bandysite trukdyti SVETAINĖS, serverių ir kitų SPEKULIANTAS.COM automatizuotų sistemų veikimui arba šiurkščiai pažeisite Taisykles, arba jei įtariame, kad tai darote, galime sustabdyti arba visiškai užblokuoti jūsų prieigą prie SVETAINĖS ir TURINIO.

15.4 Vienašališkas atšaukimas dėl pagrįstos priežasties. Kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties. Visų pirma turime teisę atšaukti jūsų paskyrą ir nedelsiant nutraukti sutartį, jei pakartotinai ir šiurkščiai pažeidžiate Taisykles ir Sąlygas.

15.5. Pasiliekame teisę nutraukti sutartį su jumis be priežasties, jei apie tai raštu pranešame ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki siūlomos sutarties nutraukimo datos, proporcingai grąžindami pinigus už nepanaudotą TURINIO liniją pagal įsigytą PRENUMERATĄ, išskyrus priverstinio nutraukimo atvejį, kaip nurodyta sutarties 15.2 punkte.

 1. ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome vadovaudamiesi savo privatumo politika. Naujausią mūsų Privatumo politikos versiją visada galite rasti mūsų svetainėje. Šios sąlygos reglamentuoja jūsų asmeninės informacijos rinkimą, tvarkymą, naudojimą ir apsaugą. Naudodamiesi SVETAINE, pildydami registracijos formas SVETAINĖJE, jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami ir tvarkomi nurodytomis sąlygomis. Jei su jomis nesutinkate, nustokite naudotis SVETAINE.

 1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAI

17.1 Pasiliekame teisę keisti ar papildyti šio pasiūlymo tekstą, paskelbdami pranešimą ir naują pasiūlymo versiją šiame puslapyje. Rekomenduojame reguliariai tikrinti šį puslapį ir puslapio viršuje nurodytą naujausių pakeitimų datą. Jei sutarties PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS bus pakeistos, naująją PRIVALOMŲJŲ SĄLYGŲ versiją paskelbsime tiesiogiai prenumeratos aprašymo puslapyje. Jei neprieštaraujate dėl naujų sutarties sąlygų galiojimo ir toliau naudojatės SVETAINE, laikoma, kad sutinkate su nauja šios sutarties versija. Jūs suprantate ir sutinkate, kad jūsų naudojimasis SVETAINE ir TURINIU po to, kai pasikeičia sutarties sąlygos arba PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS, bus laikomas jūsų sutikimu su šiomis pakeistomis šios sutarties sąlygomis. Jei nesutinkate su pakeistomis sutarties sąlygomis, mes aiškiai pasiliekame teisę vienašališkai nutraukti sutartį nustatyta tvarka.

 1. BENDROSIOS TEISINĖS SĄLYGOS

18.1.Nuostatų galiojimas.  Esant bet kokiam DALINIŲ SĄLYGŲ ir šios sutarties nuostatų neatitikimui, pirmenybė teikiama DALINIŲ SĄLYGŲ nuostatoms. Jeigu bet kuri teisminė institucija, kompetentinga nagrinėti bylą, pripažįsta vieną iš sutarties nuostatų negaliojančia, atitinkama nuostata išbraukiama iš sutarties, o likusios nuostatos lieka galioti. Likusios sutarties nuostatos vis tiek galios ir jų vykdymą gali užtikrinti teismas.

18.3. Taikytina teisė Šalių santykiams, taikomos šalies įstatymų nuostatos vykdomos pagal tiekėjo registracijos buveinės vietą.

18.4. Kilus neišspręstam ginčui, ginčas perduodamas spręsti kompetentingam paslaugų teikėjo registracijos šalies teismui pagal šalies materialinės ir procesinės teisės normas.

 1. INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKĖJĄ:

MB “Drąsus žingsnis”, įmonės kodas: 305990370, K. Ladygos g. 5, LT-08512 Vilnius

El. paštas: labas@spekuliantas.com