Sekmadienis, 23 birželio, 2024

Ganno metodologija: Astrofiziniai ciklai – kas mūsų laukia ateityje?

Foto: NASA/Preston Dyches

Kai kurie mano, kad W. D. Gannas sugebėjo tiksliai prognozuoti ekonomiką, remdamasis 18 1/2 metų Mėnulio ciklu. Siūlau apžvelgti šią koncepciją tyrime, kuriame mėnulio ciklai lyginami su akcijų rinka.
Ronaldas McEwanas

Tarp gausybės tyrimų, kuriuos W. D. Gannas paskelbė tuo metu, kai jis buvo vienas garsiausių techninių rinkos analitikų, buvo jo metinių prognozių (laikotarpių) grafikas, kuriame vyrauja skirtingos ekonominės sąlygos. Tuo metu mažai kas žinojo, kaip Gannas galėjo taip tiksliai prognozuoti. Praleidau nemažai laiko studijuodamas šią Ganno koncepciją ir pasidalinsiu savo mintimis šiame straipsnyje.

W. D. Gannas buvo žinomas kaip pačio aukščiausio 33-ojo laipsnio masonų ložės narys. Jis taip pat buvo žymus astrologas ir astrologiją įtraukė į savo rinkos nustatymo metodus. Manau, kad didžioji Ganno puikių gebėjimų paslapties dalis slypi jo naudojamoje astrologijoje. Manau, kad kai kurie nesusipratimai, susiję su jo sistemomis, kyla dėl to, kad jis atsisakė pripažinti astrologijos principus, ir dėl to dingsta svarbus jo darbo komponentas. Astrologija – tai dalykas, kurio Gannas savo mokymuose neakcentavo ir kurį jis laikė didele paslaptimi, patikėdamas savo paslaptis tik ribotam mokinių skaičiui. Tokiu būdu, ši medžiaga buvo skirta tam, kad būsimi Gano metodų mokiniai galėtų savarankiškai juos išsiaiškinti.

Dar gyvendamas Gannas keliavo į Indiją, kaip spėjama, norėdamas išstudijuoti metodus, kaip nustatyti teisingą sandorio su Indijos arbatos prekeiviais laiką. Arbatos prekeiviai Indijoje gerai išmanė senovinius Džjotišo (astrologijos, pagrįstos senoviniais Vedų tekstais) metodus. Viena iš sąvokų, su kuria Gannas greičiausiai susipažino atlikdamas tyrimus, buvo 18,5 metų trukmės šiaurinio ir pietinio Mėnulio mazgų ciklas. Arbatos prekeivių astrologine kalba ši sąvoka buvo susijusi su dviem astronominiais kūnais – Rahu ir Ketu. Nors vedų astrologijos tekstuose Rahu ir Ketu iš tikrųjų nėra astronominiai kūnai, vis dėlto jie tokiais laikomi.

1 pav. 18,5 metų ciklai. W. D. Gannas nurodė, kad 18,5 metų laikotarpis yra pagrindas prognozuoti įvairiais istorijos laikotarpiais vyraujančias ekonomines sąlygas.

A
Itin žemos akcijų rinkos kainos, streikai, represijos, neviltis ir naujos kartos verslo pradžia ateinantiems 18 3/5 metų. 4 metai akcijų kainų kilimo ir įmonių bei rinkų kūrimo.

B
Aukštos akcijų rinkos kainos

C
Panika

D
Mažos kainos akcijų rinkoje

E
Aukštos kainos akcijų rinkoje

F
Panika

G
Mažos kainos akcijų rinkoje

H
Labai aukštos akcijų rinkos kainos, sėkmingiausi metai, pinigų švaistymas

J
Nesuvaldoma panika – KRACHAS! 4 metai kainų kritimo, verslo sąstingio, eilės prie duonos, nemokamų valgyklų nepasiturintiesiems, neviltis ir nedarbas

K
Tas pats kaip ir A, be to, streikai, nedarbas, masinės žymių asmenų mirtys

Atkartojant 1 paveiksle pateiktą grafiką, kurį atnaujinau ir įtraukiau ateinančius 25 metus, atlikus greitą matematinį apskaičiavimą paaiškės 18 su puse metų laikotarpiai, kuriais remiantis galima prognozuoti įvairiais istoriniais laikotarpiais vyravusias ekonomines sąlygas, kaip nurodė J. Gannas.

Astronomiškai Rahu ir Ketu yra Saulės ir Mėnulio judėjimo dangaus sferoje kryžkelės taškai. Todėl Rahu ir Ketu atitinkamai vadinami šiauriniu ir pietiniu Mėnulio mazgais ir manoma, kad jie sukelia Saulės užtemimus.

Remdamasis teorija, kad 18 su puse metų Mėnulio mazgų ciklas (Rahu ir Ketu) buvo Ganno ekonominių prognozių pagrindas, ėmiausi braižyti šių ciklų grafikus pagal Dow Jones Industrial Average (DJIA) indeksą, kaip vyraujančių ekonominių sąlygų prognozuojamais laikotarpiais rodiklį. DJIA naudojau kaip lyginamąjį indeksą, nes rašau tiems, kurie domisi ilgalaikiais investiciniais sprendimais pagal dabartines rinkos tendencijas.

Siekdamas dar labiau sustiprinti tyrimą, pritaikiau dar vieną astrologinį Džjotišo taikymą – Kranti (astronominę deklinaciją), taip pat Rytų (siderinius) zodiako ženklus, kad rytiečiai geriau suprastų jų reikšmę. Šiame straipsnyje išsamiau į tai nesigilinsime.

2 paveikslėlis. 1929 metai. Šie metai yra akcijų rinkos kracho metai (Didžioji depresija). Nuo Rahu ciklo dugno, kol jis pasiekia didžiausią deklinaciją ir pradeda grįžti žemyn, Dow Jones Industrial Average ženkliai kyla.

3 paveikslėlis. 1949 m. Atrodo, kad DJIA kyla ir krenta kartu su Rahu, kuris kyla ir krenta panašiai, kaip parodyta 2 pav. Rinkos smukimas įvyksta tada, kai pasikeičia atitinkamų Rahu ir Ketu kritimų kryptis. Vėliau rinka toliau kilo.

W. D. Ganno 18 su puse metų ekonominiai ciklai (Rahu ir Ketu)

Palyginau akcijų rinkos duomenis su Gano grafiko datomis. Kai kuriuos rezultatus pavaizdavau šiuose grafikuose.

2 paveikslėlyje pateiktame grafike pavaizduotas 1929 m. akcijų rinkos smukimas. Matote, kad Dow Jones Industrial Average stipriai kyla nuo Rahu ciklo apačios iki tol, kol pasiekia didžiausią deklinaciją ir pradeda kristi žemyn.

4 paveikslėlis. 1968 m. Čia matome analogišką dėsningumą: rinkos pakilimas sutampa su Rahu pakilimu, po kurio seka žlugimas, kai Rahu ir Ketu deklinacijos apsisuka.

5 pav. 1987. Akivaizdu, kad 1987 m. akcijų rinkos griūtį sukėlė Rahu ir Ketu polinkių apsisukimas. Šiuo laikotarpiu DJIA aiškiai sekė Ketu ciklą.

6 pav. 2005 metai. Rahu ir Ketu ciklo apsisukimo korekcija įvyko vėliau  aiškaus apsisukimo taško, todėl tai turėjo būti interpretuojama kaip klaidingas signalas, nors ir įvykęs vėliau.

18,5 metų laikotarpis yra Ganno pateiktų vyraujančių ekonominių sąlygų įvairiais istorijos laikotarpiais prognozių pagrindas.

3 paveikslėlyje pavaizduotas 1949 m. grafikas, kuriame matome panašius DJIA indekso pakilimus ir nuosmukius, kurie sutapo su Rahu pakilimais ir nuosmukiais. Rinkos smukimas įvyksta tada, kai pasikeičia Rahu ir Ketu deklinacijos. Vėliau rinka kilo toliau.

4 paveikslėlyje parodytas grafikas, apimantis laikotarpį nuo 1968 m. Čia matomas dar vienas modelio pasikartojimas: rinkos ralis sutampa su Rahu kilimu, o po jo seka smukimas, kai Rahu ir Ketu deklinacijos pasikeičia. Vėliau buvo dar vienas DJIA ralis dėl Ketu pakilimo, dar vienas smukimas dėl jo apsisukimo, po kurio sekė dar vienas ralis dėl Rahu deklinacijos apsisukimo.

Per liūdnai pagarsėjusį 1987 m. krachą, kuris įvyko, kai Rahu ir Ketu deklinacijos pasikeitė, DJIA tuo laikotarpiu aiškiai sekė Ketu ciklo trajektorija (5 pav.). Šių modelių pasikeitimų priežastys reikalauja gilesnių Džjotišo astrologinių studijų, kurių šiame straipsnyje išsamiai nenagrinėsime. Šiuo atveju siekiama nustatyti, ar per 18,5 metų ciklą pasireiškia ekonominiai (rinkos) dėsningumai.

2005 m. pavyzdyje Rahu ir Ketu ciklų apsisukimas įvyko vėliau nei tikslus apsisukimo taškas, todėl suprantama, kad tai būtų interpretuojama kaip klaidingas signalas, nors ir įvykęs vėliau.

Didelė korekcija įvyko Rahu ciklo piko metu.

7 pav.1993-2020 m. Korekcijos atsirado apsisukimo taškuose. Pagrindinė korekcija 2008 m. įvyko Rahu ciklo piko metu.

8 pav. Augimo ir (arba) kritimo linija ir planetarinės Ayana Bala vietos. Niujorko vertybinių popierių biržos kaupiamoji kilimo ir kritimo linija rodo bendrus rinkos stiprumo ir silpnumo laikotarpius. Akivaizdus bendras silpnumo dėsningumas tuose cikluose, kuriuose Ayana Bala planetų plotai yra žemesniuose taškuose, nors taip yra ne visada.

9 pav. Bitcoin grafikas ir planetarinė Ayana Bala. Šiuo atveju “Ayana Bala” sąvoka iš Džjotiš išminties, kuri nurodo Kranti (sumažėjimo) “galią”, taikoma Bitcoin (BTC).

10 pav. Jungtinių Valstijų naftos fondas ir planetarinė Ayana Bala. Čia Ayana Bala sąvoka iš Džjotiš išminties, kuri nurodo Kranti (sumažėjimo) “galią”, taikoma Jungtinių Valstijų naftos fondui.

Tai mus atveda prie 7 paveiksle pateikto grafiko, kuriame pateikiami DJIA duomenys nuo 1993 m. iki 2020 m. Korekcijos vėl atsiranda apsisukimo taškuose. Pagrindinė korekcija 2008 m. įvyko Rahu ciklo piko metu.

Tęsdamas šį tyrimą, į jį įtraukiau dar vieną Džjotiš išminties sąvoką – Ayana Bala sąvoką. Ayana Bala yra Kranti (deklinacijos) “stiprumo” rodiklis.

Šiame tyrime naudojau sukauptą NYSE pakilimo ir kritimo liniją kaip bendrą rinkos stiprumo ir silpnumo laikotarpių rodiklį. Bendras ciklų silpnumo modelis (nors ir ne 100 proc. atvejų) pasireiškia tuo metu, kai planetos Ayana Bala yra žemiausiuose taškuose (žr. 8 pav.).

Šią metodiką taikiau keliems šimtams vertybinių popierių. Štai du mano rezultatų pavyzdžiai. Pirmasis pavyzdys – Bitcoin (BTC) (žr. 9 pav.). Antrasis pavyzdys – JAV naftos fondas (indekso fondas, kuriuo prekiaujama) (žr. 10 pav.).

Nors čia pateikti rezultatai trumpi, tikiuosi, kad šie pavyzdžiai pažadins skaitytojų susidomėjimą ir paskatins giliau panagrinėti mūsų Rytų draugų išmintį, kurios istorija siekia tūkstančius metų ir gerokai lenkia mano kuklų šio mokymo supratimą.

Išvados

Taigi, pagal Ganno prognozes, kas mūsų laukia ateityje: didžiausia panika, ketverius metus krintančios kainos, verslo sąstingis, eilės prie duonos, nemokamo maitinimo dalinimas nepasiturintiems, neviltis ir nedarbas? Jei sutinkate su 18 1/2 metų Rahu ir Ketu ciklo detalėmis, kurias iš pradžių išdėstė Gannas, tada priešais mus mirksi oranžinė įspėjamoji lemputė.

Ronaldas McEwanas yra nepriklausomas tyrėjas/investuotojas, prekiaujantis savo sąskaitoje.

išversta specialiai Spekuliantas.com

 

Patiko straipsnis? Prisijunk prie Spekulianto Facebook ir Telegram ir sužinok naujienas iškart!


Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!

5 1 balsas
Article Rating
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Comments
Įterptieji atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Prisijunk

2,414SekėjaiPatinka
1,830ŽiūrovaiPrenumeruoti
- Reklama -

Paskutiniai straipsniai

0
Norėtųsi jūsų minčių, pakomentuokite.x