Trečiadienis, 7 birželio, 2023

Divergencija – galingas techninės analizės įrankis Forex

Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams

Prenumeruokite, kad atrakintumėte šį turinį.

Sveiki, gerbiami prekiautojai! Dažnas prekiautojas, ypač naujokas, visada kelia klausimą – ar techninė analizė veikia? Koks Forex indikatorius yra geriausias?

Gaila, bet reikia pripažinti, kad geriausias indikatorius neegzistuoja. Tačiau jei man pasiūlytų pasirinkti tik vieną Forex techninės analizės elementą, kuris savyje turi daugiausiai potencialo, aš pasirinkčiau divergenciją.

Kas yra divergencija?

kas yra divergencija

Kai kurie skaitytojai, galbūt, viena ausim jau yra girdėję kas yra divergencija ir žino ką reiškia šis signalas. Kitiems šis terminas gali būti ir naujiena. Divergencija yra ankstyvas požymis kaip rinka elgsis artimiausiu metu. Tuo momentu, kai rinka keičia kryptį (apsisukinėja), ji pasiekia savo piką ir rodo mums, kad ji jau nebeturi tos jėgos, kuri reikalinga tolimesniam judėjimui ta pačia kryptimi.

Divergencija kaip sąvoka (terminas) žodyne turi keletą reikšmių: krypties pasikeitimas, nukrypimas, išsiskyrimas ir nesutarimas.

Kasdienėje prekybos rutinoje divergencija dažniausiai matoma taip: “Indikatoriaus kryptis išsiskiria su kainos judėjimo kryptimi”. Kokie indikatoriai turimi omeny? Dažniausiai tai MACD, Stochastiko osciliatorius ir RSI. Taip pat divergencija gali būti matoma ir su kitais indikatoriais.

Kaip žinome, rinka juda į viršų ir į apačią, netgi kai yra stiprus trendas. Osciliatorius griežtai seka paskui kainą. Jei rinka juda į viršų, osciliatorius taip pat juda į viršų. Kai rinka pasiekia kainos maksimumą, osciliatorius taip pat nupaišo didesnį maksimumą.

Divergencija susidaro, kai rinka grafike demonstruoja aukštą kainos maksimumą, o osciliatorius, kuris griežtai seka paskui kainą, neberodo aukšto maksimumo, o vietoj to piešia daug žemesnį maksimumą. Tai aiškiai rodo situaciją, kad rinka nusilpo ir egzistuoja labai didelė tikimybė, kad artimiausiu metu gali būti kainos korekcija (kainos sugrįžimas) arba net jos apsisukimas.

Divergencija pavyzdys

 Kaina atlieka aukštesnį maksimumą, kai tuo tarpu indikatorius piešia žemesnį maksimumą.

Divergencija, matoma paveikslėlyje aukščiau, vadinama klasikinė “meškų” divergencija. Terminas “meškų” suprantamas kaip kainos judėjimas žemyn, eisiantis po divergencijos.

  • “Meškų” – kai rinka juda žemyn.
  • “Bulių” – kai rinka juda aukštyn.

Divergencijų rūšys

divergenciju rušys

Egzistuoja keletas divergencijų rūšių. Labiausiai paplitusi rūšis – prieštrendinė divergencija. Nemažai treiderių įvairiais būdais taiko prieštrendines prekybos strategijas, todėl ši divergencijos rūšis yra vadinama arba klasikine, arba paprasta divergencija. Kitos divergencijos rūšys iš esmės yra tos pačios paprastos divergencijos, tik prekiautojai jas interpretuoja kiek kitaip. Mes pasistengsime giliau panagrinėti ir suprasti prekybines situacijas, kad Jūs galėtumėte nustatyti (pamatyti) divergenciją prekiaudami pagal savo prekybos sistemą.

1. Klasikinė divergencija yra dažniausiai sutinkama, kai trendas keičia kryptį.

2. Paslėptoji divergencija žinoma maždaug 25% Forex prekiautojų, kurie naudoja paprastąją divergenciją. Paslėptoji divergencija – tai besitęsiančio trendo požymis.

3. Išplėstinė divergencija tai taip pat besitęsiančio trendo požymis. Mažai kas žino apie šią divergenciją. Nežiūrint to, tai stiprus signalas, kurį verta naudoti prekyboje.

Klasikinė divergencija

klasikine divergencija

Klasikinė divergencija parodo trendo pasikeitimo pradžią ir yra signalas atidaryti ilgąsias (pirkimo) arba trumpąsias (pardavimo) pozicijas.

  • Klasikinė “meškų” divergencija parodo, kad kainos grafikas ruošiasi judėti žemyn, būkite pasiruošę atidaryti pardavimo poziciją.
  • Klasikinė “bulių” divergencija parodo, kad kainos grafikas ruošiasi kilti aukštyn, būkite pasiruošę pirkti.

Klasikinė meškų divergencija

Kad pastebėtume klasikinę “meškų” divergenciją, turime žiūrėti į kainos ir indikatoriaus maksimumus arba pikus. Klasikinė “meškų” divergencija atsiranda tada, kai kainos grafikas padaro aiškiai aukštesnį maksimumą, o indikatorius – aiškiai žemesnį. Visai nebūtina, kad tai būtų serija aiškiai aukštesnių maksimumų, užtenka pamatyti vieną aiškiai aukštesnį piką palyginus su prieš tai buvusiuoju. Jeigu indikatorius rodo divergenciją, tai yra signalas tikėtinam kainos judėjimui žemyn, kurį mes galime naudoti atidarant pardavimo poziciją.

Klasikinė meškų divergencija

klasikine mesku divergencija

 Punktyrinės linijos padeda mums nustatyti, ar antrasis maksimumas yra aukščiau ar žemiau negu pirmasis.

Klasikinė bulių divergencija:

Tam, kad pastebėtume klasikinę “bulių” divergenciją, mes turime žiūrėti į kainos grafiko ir indikatoriaus minimumus. Klasikinė “bulių” divergencija atsiranda tada, kai kaina piešia aiškiai žemesnį minimumą. Tuo tarpu indikatorius piešia aiškiai aukštesnį minimumą. Kaip ir buvo kalbėta, visai nebūtina, kad tai būtų serija aiškiai žemesnių minimumų lyginant su prieš tai buvusiais – užtenka pamatyti vieną aiškiai žemesnį minimumą lyginant su buvusiu. Jeigu indikatorius rodo divergenciją, tai reiškia signalą galimam judėjimui į viršų, todėl galima atidaryti pirkimo poziciją.

Klasikinė “bulių” divergencija

klasikine buliu divergencija

Punktyrinės linijos padeda mums nustatyti, ar antrasis minimumas yra aukščiau ar žemiau negu pirmasis.

Kaip matyti iš pavyzdžių, demonstruojančių divergenciją, daugelyje atveju kainos grafike ir indikatoriaus lange, Jūs turėsite nusibraižyti liniją, jungiančią pirmąjį maksimumą (arba minimumą) su antruoju maksimumu (arba minimumu). Tai pats geriausias divergencijos aptikimo būdas. Ilgainiui, įgiję patirties, Jūs matysite divergenciją ir vizualiai, tačiau pradžioje, kai tik pradėsite įsisavinti šį signalą, nusibraižytos linijos Jums labai padės.

Paslėptoji divergencija

pasleptoji divergencija

Paslėptoji divergencija – tai divergencija, kuri yra trendo judėjimo pratęsimo signalas ir ją pamatyti yra kur kas sunkiau. Apie šią divergenciją žino labai nedaug Forex prekiautojų. Kaip ir klasikinė (paprastoji) divergencija, ji gali būti signalas atidaryti tiek pirkimo, tiek pardavimo pozicijas.

  • Paslėptoji “meškų” divergencija rodo, kad kaina tęsia judėjimą žemyn.
  • Paslėptoji “bulių” divergencija rodo, kad kaina tęsia judėjimą į viršų.

Paslėptoji “meškų” divergencija:

Tam, kad pastebėtume paslėptąją “meškų” divergenciją, mes turime žiūrėti į kainos grafiko ir indikatoriaus maksimumus. Paslėptoji “meškų” divergencija atsiranda tada, kai kaina, judėdama žemyn, piešia aiškiai žemesnius maksimumus. Tuo tarpu indikatorius, rodydamas divergenciją, piešia aiškiai aukštesnį maksimumą.

Paslėptoji “meškų” divergencija

pasleptoji mesku divergencija

Punktyrinės linijos padeda mums nustatyti, kad antrasis maksimumas yra aiškiai aukščiau arba žemiau nei pirmasis.

Paslėptoji “bulių” divergencija:

Tam, kad pastebėtume paslėptąją “bulių” divergenciją, mes turime žiūrėti į kainos grafiko ir indikatoriaus minimumus. Paslėptoji “bulių” divergencija atsiranda tada, kai kaina, judėdama į viršų, piešia aiškiai aukštesnius minimumus. Tuo tarpu indikatorius, rodydamas divergenciją, piešia aiškiai žemesnius minimumus.

Paslėptoji “bulių” divergencija

Pasleptoji buliu divergencija

Punktyrinės linijos padeda mums nustatyti, kad antrasis minimumas yra aiškiai aukščiau arba žemiau nei pirmasis.

Paslėptąją divergenciją dažnai lygina su laidyne (“ragatke”). Mintis yra ta, kad  indikatorius tarsi atlieka laidynės vaidmenį – po nedidelės korekcijos rinka katapultuoja ta pačia kryptimi, kuria jau ir judėjo. Indikatorius parodo nedidelį atkritimą, suteikdamas Jums gerą signalą įėjimui į rinką.

Išplėstinė divergencija

pratestoji divergencija

 

Išplėstinė divergencija yra panaši į paprastąją (klasikinę) divergenciją, tačiau šiuo atveju kainos grafikas piešia figūrą, labai panašią į dvigubą viršūnę arba dvigubą dugną. Ryšium su tuo, kad antroji viršūnė (arba dugnas) kainos grafike yra tame pačiame lygyje, kaip ir pirmoji, indikatorius tuo tarpu piešia antrąjį maksimumą (arba minimumą) kitae lygyje, kuris aiškiai skiriasi nuo pirmojo. Ši pratęstoji rinkos judėjimo interpretacija rodo tai, kad rinka tęsia judėjimą ta pačia kryptimi.

Gana dažnai, kai rinkoje vyksta dideli kilimai arba kritimai, būna tikimybė, kad įvyks konsolidacija. Išplėstinė divergencija gali parodyti, kad rinka dar turi pakankamai potencialo judėjimui ta pačia kryptimi ir kad konsolidacija kol kas neįvyks.

Išplėstinė divergencija – viena iš klasikinės kontr-trendinės divergencijos rūšių. Ją galima pastebėti kiekvienąkart apatinėje stipraus judėjimo apačioje, tuo momentu, kai rinka pradeda “galvoti” apie judėjimo sustojimą. Vietoj to, kad rinka pakeistų kryptį į priešingą judėjimą arba formuotų konsolidacijos figūras, rinka tęsia judėjimą ta pačia kryptimi.

  • Išplėstinė “meškų” divergencija parodo, kad kainos grafikas tęsia judėjimą žemyn – galima atidaryti pardavimo pozicijas.
  • Išplėstinė “bulių” divergencija parodo, kad kainos grafikas tęsia judėjimą į viršų – laikas pirkti.

Išplėstinė “meškų divergencija:

Tam, kad pastebėtume išplėstinę “meškų” divergencija, turime žiūrėti į kainos ir indikatoriaus maksimumus, arba pikus. Išplėstinė “meškų” divergencija paprastai išryškėja pagal stipraus judėjimo viršūnes. Rinka suformuoja savotišką dvigubą viršūnę, tačiau pažymėtina, kad dviguba viršūnė nebūtinai turi būti klasikinė: antrasis maksimumas gali būti šiek tiek aukštesnis arba žemesnis už pirmąjį. Nežiūrint į tai, kad maksimumai, esantys kainos grafike yra maždaug tame pačiame lygyje, indikatorius antrąjį maksimumą rodys aiškiai žemesnį. Tokiu būdu indikatorius NERODYS dvigubos viršūnės, analogiškos kainos grafikui. Tarpusavio ryšys tarp kainos grafiko ir indikatoriaus iš šalies atrodys išplėstas.

Išplėstinė “meškų” divergencija

pratstoji mesku divergencija

Punktyrinės linijos padeda mums nustatyti, kad antrasis minimumas yra aiškiai aukščiau arba žemiau nei pirmasis.

Maksimumai, esantys kainos grafike yra maždaug viename lygyje, primenantys dvigubą viršūnę. Indikatorius tuo tarpu rodo aiškiai žemesnį antrąjį maksimumą.

Į šią situaciją galima pažvelgti ir kitu kampu: negalvojant apie pratęstą divergenciją, galima pastebėti, kad kainos grafikas piešia dvigubą viršūnę (arba dvigubą dugną), kai tuo tarpu indikatorius nebando formuoti analogiškų kainos grafikui dvigubos viršūnės (arba dvigubo dugno). Tai panašų į tai, tarytum indikatorius tiesiog nustojo bandyti kopijuoti kainos judėjimą.

Išplėstinė “bulių” divergencija:

Tam, kad pastebėtume išplėstą “bulių” divergenciją, turime žiūrėti į kainos grafiko ir indikatoriaus minimumus. Išplėstinė “bulių” divergencija paprastai išryškėja stipraus judėjimo apačiose. Rinka piešia tam tikrą dvigubą dugną, tačiau svarbus faktas tas, kad dvigubas dugnas nebūtinai turi būti klasikinis: antrasis minimumas gali būti šiek tiek auščiau arba žemiau už pirmąjį. Nežiūrint to, kad minimumai kainos grafike yra maždaug viename lygyje, indikatorius rodys aiškiai aukštesnį antrąjį minimumą. Indikatorius tuo tarpu NERODYS dvigubo dugno, analogiško rinkos judėjimui grafike. Tarpusavio ryšys tarp kainos grafiko ir indikatoriaus atrodys gana neįprastai – išplėstai.

Išplėstinė “bulių” divergencija

pratestoji buliu divergencija

Punktyrinės linijos padeda mums nustatyti, kad antrasis minimumas yra aiškiai aukščiau arba žemiau nei pirmasis.

Minimumai, esantys kainos grafike yra maždaug viename lygyje, primenantys dvigubą dugną, o indikatorius rodo, kad antrasis minimumas yra aiškiai aukščiau nei pirmasis.

Išvados

divergenciju rusiu lentele

Divergencija Forex prekyboje yra nuolatinis reiškinys ir yra vienas iš galingiausių techninės analizės elementų. Tačiau “matyti” divergenciją gyvame grafike naujokui nėra paprasta. Padėti čia gali tik patirtis.

Žinoma, atidarant sandorį, neverta pasikliauti vien tik divergencija. Būtina turėti omenyje ir kitus indikatorius, grafinius modelius (paternus), palaikymo ir pasipriešinimo lygius ir Price Action signalus.

Ačiū už dėmesį ir sėkmės prekyboje!

 

6 KOMENTARAI

0 0 balsai
Article Rating
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
6 Comments
Naujausias
Seniausias Daugiausiai balsavo
Įterptieji atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Dainius
Dainius
2016-06-02 21:57

man irgi idomus klausimas del stochastic nustatymu dieniniam grafikui. kokie tinkamiausi butu?

Astronautas
Astronautas
2015-12-16 18:58

Kažkada viename forume rašiau tokį štai komentarą (kalbėjau apie prekybą akcijomis, bet tas pats tikrų ir forexui): Žodžiu, man sunkiausia perprantama techninės analizės dalis yra divergencijų atpažinimas ir vertinimas. Atrodo, kad imkime bet kokią akciją, kurios kaina šiuo metu auga. Visad vieni indikatoriai rodys meškišką divergenciją, kai kiti tvirtins priešingai – kad jokios divergencijos nėra ir kad kaina augs ir toliau. Tarkime kad AB "Du gaideliai" (pavadinimas grynai išgalvotas ir atsitiktinis) akcijos kaina turi augimo tendenciją. Tačiau, tomis dienomis, kai kaina auga, tai apimtis būna gana maža. Tuo tarpu laikas nuo laiko kaina smukteli žemyn, bet jau su didele apimtimi.… Skaityti daugiau »

Elvadas
Elvadas
2014-02-16 14:42

O kokie geriausi parametrai Stochastic D1 ir H4 grafikui. Nes as nusistates 8.3.3 exponentine MA

algis
algis
2013-10-26 21:26

su kokiu indikatoriumi geriausiai ieskoti divergencijos?

Prisijunk

2,366SekėjaiPatinka
1,650ŽiūrovaiPrenumeruoti
- Reklama -

Paskutiniai straipsniai

6
0
Norėtųsi jūsų minčių, pakomentuokite.x