Antradienis, 21 gegužės, 2024

Kas yra marža Forex prekyboje?

Laba diena, Forex treideriai ir treiderės! Prekybos terminale Metatrader 4 visi mes ne kartą esame matę tokias reikšmes kaip Marža, Laisva Marža ir Maržos lygis. O ar žinojote, ką šie terminai reiškia? Kokią jie duoda naudą praktikoje? O koks jų ryšys su kreditiniu pečiu? Net patyrę treideriai kartais painiojasi šiuose klausimuose, nekalbant jau apie Forex naujokus. Šiame straipsnyje siūlau susipažinti su šiomis sąvokomis, kadangi jų nežinojimas gali sukelti liūdnų pasėkmių.

Kas yra marža?

kas yra marza

Kaip mes žinome, finansų rinkose, nesvarbu, ar tai būtų vertybinių popierių birža ar Forex rinka, kiekvieno spekulianto tikslas yra uždarbis iš kainų skirtumo kaitos. Tačiau tam, kad atidaryti pakankamos apimties sandorį, mums prireiks nemažo pradinio kapitalo. Ir čia mus gelbėja maržinės prekybos principas, t.y. mes prekiaujame iš skolintų lėšų, kurias mes mums suteikia brokeriai už tam tikrą užstatą (arba maržą). Tokiu būdu, mes galime atidaryti pozicijas, daug kartų viršijančias mūsų pradinį kapitalą.

Skirtingai nei paprastas kreditas, maržinalinio kredito suma gali dešimtimis kartų viršyti užstato dydį. Kreditinis petys šiuo atveju reguliuoja santykį tarp sandorio ir užstato dydžio. Priklausomai nuo brokerių, kreditinio peties dydžiai gali būti siūlomi įvairūs, tačiau paprastai tai būna nuo 1:100 iki 1:500. Atitinkamai, kuo didesnis kreditinis petys – tuo reikalingas mažesnis užstatas, kad atidaryti vieno ir to paties dydžio sandorį.

užstato pasikeitimas atsižvelgiant į kreditinio peties dydį

Kad būtų dar aiškiau – pavyzdys: Jūs atsidarote prekybinę sąskaitą, kurioje brokeris Jums suteikia kreditinį petį 1:100. Į sąskaitą Jūs įsinešate 1000$. Kadangi Jums suteiktas kreditinis petys 1:100, vadinasi, Jūs galite atidaryti 10 kartų didesnį sandorį, t.y. Jūs galėsite disponuoti 100.000$, turėdami 1000$. Tai štai, tas 1000$ depozitas ir bus ne kas kita, kaip marža, kuri yra būtina tam, kad Jūs galėtumėt naudotis kreditiniu pečiu.

Tokiu būdu, marža yra depozitas – užstatas, norint prekiauti naudojant kreditinį petį ir palaikyti Jūsų atidarytas pozicijas. Iš esmės, brokeris rezervuoja Jūsų maržinalinį depozitą kaip užstatą ir sujungia  jį su tokiais pat kitų treiderių depozitais ir naudoja jį kaip “super-maržinalinį depozitą” prekybos vykdymui tarpbankiniame tinkle.

Marža paprastai išreiškiama procentais nuo pilnos pozicijos sumos. Pavyzdžiui, mūsų pavyzdyje maržos dydis bus 1%. Daugelis Forex brokerių reikalauja 2%, 1%, 0.5% arba 0.25% maržos. Pagal reikalaujamą maržos dydį, Jūs galite apskaičiuoti maksimalų leistiną kreditinio peties dydį. Pavyzdžiui, jeigu Jūsų brokeris reikalauja 2% maržos, Jūs gausite 1:50 kreditinį petį.

Štai populiariausi maržos ir kreditinio peties santykiai:

Reikalaujama marža (Margin Required)               Maksimalus kreditinis petys (Maximum Leverage)
5.00% 20:1
3.00% 33:1
2.00% 50:1
1.00% 100:1
0.50% 200:1
0.25% 400:1

Maržos reikšmės terminale

Prekybos terminale Metatraer 4, Sandorių langelyje, kartu balanso, einamojo balanso, mes matome 3 maržos rūšis.

maržos reikšmės

Marža – pinigų suma, reikalinga Jūsų brokeriui, kad atidaryti poziciją, atsižvelgiant į suteiktą kreditinį petį. Marža išeiškiama valiutos dydžio vienetais.

Laisvoji marža – tai laisvos lėšos, su kuriomis galima atidaryti naujus orderius. Iš esmės, tai yra Jūsų sąskaitos likutis, atėmus iš jo reikalaujamą brokerio maržą. Laisvoji marža taip pat  išeiškiama valiutos dydžio vienetais.

Maržos lygis – tai santykis tarp einamojo balanso ir naudojamos maržos, išreikštas procentais.

Kritinis maržos lygis

kritinis maržos lygis

Svarbu atsiminti, kad prekybą reikia vystyti taip, kad marža nesumažėtų iki kritinio dydžio, kitu atveju įvyks Margin Call arba Stop-Out. Margin Call – priverstinis visų pozicijų uždarymas, kai bendras balansas nukrenta žemiau lygio nei būtina marža. Visos atidarytos pozicijos yra tiesiog priverstinai uždaromos brokerio ir treiderio sąskaita, liaudiškai kalbant, “sudega”.

Jeigu maržos lygis tampa kritiškai mažas, ir pasiekia iš anksto numatytą Stop Out reikšmę – brokeris pradeda priverstinai uždarinėti Jūsų nuostolingas pozicijas, pradėdamas nuo pačios nuostolingiausios. Čia ir išryškėja prekybos už užstatą pavojingumas. Brokeris tikrai nenusiteikęs prarasti savo lėšų, todėl uždarys Jūsų nuostolingas pozicijas iki to, kol jis atsidurs minuse. Stop-Out reikšmės būna skirtingos (60-40%), priklausomai nuo sąskaitos tipo.

Tačiau paprastai, jei laikomasi rizikos ir kapitalo valdymo, to atsitikti neturėtų. Tipinė Forex naujokų klaida – sandorio atidarymas su per didele rizika, t.y. su per dideliu lotu, ypač, jei kreditinis petys yra didelis. Tokiu atveju, net nedidelis kurso pasikeitimas gali iškart sukelti Margin Call. Nesilaikydami rizikos ir dėl to prarasdami depozitą, naujokai paskui dėl to kaltina per didelį kreditinį petį, tačiau iš tikrųjų pralaimėjimo priežastis yra ne kreditiniame petyje, o nepamatuotoje rizikoje. Taip pat Forex naujokai dažnai užmiršta (arba tai daro sąmoningai) išstatyti Stop-Loss orderius.

Maksimalaus loto apskaičiavimas

Jau išsiaiškinome, kad kreditinio peties dydis tiesiogiai įtakoja, kokio dydžio poziciją Jūs galite atidaryti rinkoje. O kaip apskaičiuoti maksimalų pozicijos dydį? Įsivaizduokime, kad mes norime atidaryti naują poziciją su USD/CHF. Kadangi standartinis 1 lotas Forex rinkoje yra lygus 100.000$, tai turint kreditinį petį 1:100, užstato (maržos) dydis bus 1000$.  Vadinasi, turėdami sąskaitoje 1000$, maksimaliai mes galėtume atidaryti 1 loto dydžio sandorį. Turėdami sąskaitoje 10.000$ depozitą, mes maksimaliai galėtume atidaryti orderį iki 10 lotų. Na, o jeigu petys būtų 1:200, mes galėtume atidaryti dvigubai didesnį sandorį, t.y. 20 lotų.

Bendroji formulė atrodo taip:

maksimalaus loto apskaiciavimo formule usdchf

Tačiau šioje vietoje reikia atsiminti, kad loto kaina skirtinguose finansiniuose instrumentuose gali skirtis.

Išnagrinėsime dar vieną pavyzdį. Tarkime, atidarymo momentu, EUR/USD kursas yra lygus 1.12443. Reiškia, esant kreditiniam pečiui 1:100, vienas standartinis lotas kainuos 1124,43 dolerio. Tai yra, turėdami sąskaitoje 10.000 dolerių depozitą, su EUR/USD pora mes galėtume maksimaliai atidaryti 8.89 loto orderį.

maksimalaus loto apskaiciavimo formule eurusd

Štai kaip atrodo šis pavyzdys prekybos terminale Metatrader 4:

marza 1 lotas eurusd

Kad neskaičiuoti rankiniu būdu, galima naudoti maržos kalkuliatorių.

Itin nerekomenduojama pozicijų atidarymui naudoti visas turimas laisvas lėšas. Gera praktika yra laikoma prekyba, neviršijant tam tikro procento nuo depozito (rekomenduojama 2-3%), kad turėti tam tikrą “saugos pagalvę”. Kitu atveju, jei kaina keliaus prieš Jūsų poziciją, laisvos lėšos greitai baigsis, ir sąskaita sudegs. Todėl atidarant poziciją, būtina apskaičiuoti galimą nuostolį ir būtinai naudoti nuostolių apribojimą, o būtent Stop-Loss orderį.

Praktinis pavyzdys

marža praktinis pavyzdys

Pabandykime išnagrinėti ir įtvirtinti tik ką išmoktą teoriją praktiškai. Atsidarykime naują, švarią demo – sąskaitą su kreditiniu pečiu 1:100 ir 10.000$ depozito suma. Toliau atidarykime pirkimo sandorį su 1 dydžio lotu, pagal esamą 1.12443 kursą.

Tik atsidarius sandorį, matome, kad mūsų būtina marža sudaro 1124,43 $, t.y. šimtą kartų mažesnę sumą, kadangi dalyvauja 1:100 kreditinis petys. Šalia matome, kad laisva marža sudaro 8863,57 $ – tai yra likę laisvi pinigiai, kuriais mes galime disponuoti atidarydami naujus sandorius. Kadangi kaina nuolat keičiasi, šios reikšmės nuolat šokinėja taip pat.

marza1

Taigi, jeigu šiame pavyzdyje 1 lotas sudaro  1124,43 $, o laisva marža sudaro 8863,57 $, vadinasi mes galime atidaryti dar maždaug 8 lotus. Atidarome dar vieną orderį (dabar orderį pardavimui) su 8 lotais ir matome, kad mūsų laisvos maržos belieka 892,64$, o maržos lygis tampa 109%. Tai praktiškai yra kritinė depozito riba ir jeigu kaina dabar pradėtų kilimą, mūsų prekyba greitai pasibaigtų, nes nebeliktų laisvos maržos ir brokeris uždarytų mūsų sąskaitą pagal Margin Call.

O tuo atveju, jei kaina tęstų kritimą, pas mus rastųsi neuždarytas pelnas ir laisva marža didėtų, tokiu atveju, mes galėtume atidarinėti naujas pozicijas, tačiau taip daryti kategoriškai nerekomenduojama.

marza2

O dabar pabandykime panagrinėti kitą situaciją. Vėl atsidarome naują demo – sąskaitą, analogišką buvusiai, bet su kreditiniu pečiu 1:500. Atidarome poziciją su 1 lotu, pagal esamą kursą. Kadangi kreditinis petys dabar 1:500, vadinasi mūsų marža bus 5 kartus mažesnė nei pavyzdyje su 1:100. Ir matome, kad mes turime galimybę papildomai atidaryti dar net 42 lotus. Atidarome sandorį pardavimui su 42 lotais. Maržos lygis rodo panašiai, 127%, depozito apkrova taip pat tampa pavojinga, tačiau pas mus iš viso atidaryti net 43 lotai!

Štai čia ir išryškėja kreditinio peties jėga ir jo santykis su marža.

marza3

Pabaigai

marža pabaigai

Šioje pamokoje susipažinome su Marža, jos terminais, taip pat  įtvirtinome žinias, kaip veikia finansinis svertas (kreditinis petys) santykyje su marža. Dabar, manau, daug kam aišku, kad didelis kreditinis petys leidžia lanksčiau kontroliuoti rizikas, taip pat suteikia didesnes prekybos galimybes. Kadangi kuo didesnis petys, tuo mums reikalingas mažesnis užstatas brokeriui – marža, todėl mes turime galimybę atidarinėti sandorius turėdami visai nedidelį depozitą. Tačiau tą suprasdami, turime išmokti  kontroliuoti savo rizikas, panaudojant nuostolių apribojimą – stopą, kitaip didelis kreditinis petys gali sunaikinti Jūsų sąskaitą kelių minučių bėgyje.

Ši pamoka, kaip veikia maržinalinė prekyba, yra labai svarbi, ypač pradedantiems prekiautojams, kurie stačia galva puola atidarinėti pozicijas, nesuprasdami, kaip veikia šios rizikos ir paskui, aišku, praranda pinigus. Kad to nebūtų, aš rekomenduoju perskaityti straipsnį keletą kartų ir pasibandyti patiems, kaip veikia marža demo sąskaitoje.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Forex prekiautojo portalas

5 1 balsas
Article Rating
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Comments
Įterptieji atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Prisijunk

2,409SekėjaiPatinka
1,820ŽiūrovaiPrenumeruoti
- Reklama -

Paskutiniai straipsniai

0
Norėtųsi jūsų minčių, pakomentuokite.x