Šeštadienis, 10 gruodžio, 2022
spot_img

Indikatorius ZUP Universal – Jūsų pagalbininkas ieškant harmoninių paternų

Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams

Prenumeruokite, kad atrakintumėte šį turinį.

Sveiki, mielieji skaitytojai!

Praėjusiame straipsnyje mes susipažinome su harmoniniais paternais Forex rinkoje: pamatėme, kaip jie atrodo ir kaip juos galima pastebėti grafike. Tačiau surasti tokius modelius plika akimi yra nelengvas reikalas net patyrusiems treideriams, jau nekalbant apie naujokus. Šios problemos sprendimui buvo sukurtas specialus indikatorius – ZUP Universal.  Jo užduotis – automatiškai surasti harmoninius paternus (įskaitant modelius Gartley ir Pesavento), taip pat indikatorius parodo ir kitas figūras – Endriu Šakes (Andrews’ Pitchfork), Vėduoklę, Lankų Zonas, Fibonači išsiplėtimo lygius ir kt.

Iš tikrųjų, tai universalus instrumentas, kuris mus išvaduoja nuo kruopštaus ir ilgo darbo ieškant harmoninių paternų, ir šiandieninėje apžvalgoje mes jį detaliai aptarsime.

Kaip ir kiti tokio tipo programiniai produktai, indikatorius veikia paprasčiausio ZigZag indikatoriaus pagrindu. Apie jį jau esame kalbėję atskirame straipsnyje. Šis indikatorius nepakeičiamas nustatant bangas, kainos ekstremumus, tačiau standartiniai ZigZag nustatymai negali būti universalūs visiems atvejams.  Dėl šios priežasties, pagrindinis sėkmės formulės parametras  – tai teisingai nustatytas ZigZag konkrečiai prekybos situacijai ar modeliui.

Laimei, skirtingai nuo kitų panašių programinių produktų, ZUP pasirinkimui siūlo apie 15 skirtingų ZigZag variacijų. Tokiu būdu, mes nesame apriboti viena vienintele jo realizacija, o galime pasirinkti labiausiai tinkantį algoritmą. Tam, kad pasirinkimas būtų teisingas, iš pradžių būtina suprasti skirtingų ZigZag realizacijų skirtumus.

ZUP indikatorius 

Šiam momentui terminale МТ4 veikia ne visos versijos, tačiau paskutinė, kuri yra nemokama (v150) atlieka paternų braižymus be problemų. Lyginant su ankstesnėmis indikatoriaus versijomis, svarbiausias skirtumas – sąrašo papildymas atpažįstamais modeliais. Dabar be standartinių Gartley-Pesavento formacijų grafike rodomi:

 • visos Krabų rūšys, Drugelių, Šikšnosparnių;
 • Ryklys;
 • tokie paternai kaip Cypher, Leonardo, Nen Star, Black Swan, White Swan, Navarro.

Bendroje sumoje, indikatorius ieško virš 20 paternų, nors didžioji jų dalis – tai standartinių modifikacijos. Indikatoriaus ZUP kelia sau du uždavinius. Pirma, jungdamas daugybę metodų, nustato grafiko ekstremumus, ir antra, su patogiais instrumentais, ieško paternų pagal surastus ekstremumo taškus. Ekstremumų nustatymo būdus verta aptarti atskirai.

ZigZag pasirinkimas paternų paieškai pasirenkamas pačiu pirmuoju parametru – ExtIndicator. Paspaudus šį parametrą du kartus, galima pasirinkti vieną iš 15 reikšmių.

1. Standartinis ZigZag iš MT4

Šis indikatorius dirba analogiškai, kaip ir standartiniame terminale MT4. Indikatorius atnaujina tik paskutinį bangos tašką. Tai yra, po to, kai indikatorius nustatė apsisukimą, taškas tampa fiksuotas, o po to prasideda naujo apsisukimo paieška.

Indikatoriaus parametrai:

 • minBars – minimalus periodas barais, ribojantis ZigZag suartėjimą;
 • ExtDeviation – atstumas punktais tarp viršūnių;
 • ExtBackstep – periodas barais tarp dviejų ekstremumų;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus skaičiavimams (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

2. ZigZag Aleksa

Indikatorius nustato kainos ekstremumus, vidutinės baro kainos pagrindu. Yra laikoma, kad trendas pakeitė savo kryptį, kai vidutinė sekančio baro kaina skiriasi nuo užduotos nuokrypio reikšmės.

Indikatoriaus parametrai:

 • minSize – nuokrypio reikšmės punktais;
 • minPercent – nuokrypis procentais (naudojamas esant minSize = 0);
 • chHL – įjungia ZigZag palaikymo ir pasipriešinimo linijų rodymą;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • chHL_PeakDet_or_vts – įjungus reikšmę false, kad grafike rodyti iVTS;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

Šio indikatoriaus privalumas yra našumas, tai yra maža apkrova procesoriui ir labiau nusakomas algoritmas nustatant maksimumus/minimumus. Trūkumai – labiau griežtas algoritmas, dėl ko prie skirtingų laiko intervalų reikia parinkti tinkamus parametrus teisingam kainų bangų nustatymui. Standartinis ZigZag šio trūkumo neturi.

3. ZigZag Ensign

Pagal šį indikatorių trendas nustatomas pagal barų minimumus ir maksimumus. Tai yra, bulių trendas fiksuojamas, kai einamojo baro minimumas ir maksimumas yra aukštesnis už praėjusio baro reikšmes. Atvirkščiai, baras su žemėjančiai minimumais ir maksimumais liudija apie meškų trendą. Tuo pačiu, šioje atkarpoje minBars trendas turi būti vienodu atstumu. Trendo pasikeitimas įvyksta pasikeitus kainai daugiau kaip minSize punktų. Tuo pačiu, indikatoriaus reikšmių persipiešimas įvyksta jau užsidarius žvakei.

Indikatoriaus parametrai:

 • minBars – minimalus barų kiekis žemėjantiems maksimumams arba kylantiems minimumams;
 • minSize – minimalus judėjimas punktais trendo pasikeitimo sąlygai;
 • chHL – įjungia ZigZag palaikymo ir pasipriešinimo linijų rodymą;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • chHL_PeakDet_or_vts – įjungus reikšmę false, kad grafike rodyti iVTS;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

4. ZigZag Ensign (modifikuotas)

Algoritmas beveiki analogiškas standartiniam Ensign, išskyrus tai, kad parametro minSize reikšmės, nurodytos įvadiniuose parametruose bus ignoruojamos ir apskaičiuojamos automatiškai.

Indikatoriaus parametrai:

 • minSize – minimalus barų kiekis trendo skaičiavimui;
 • chHL – įjungia ZigZag palaikymo ir pasipriešinimo linijų rodymą;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • chHL_PeakDet_or_vts – įjungus reikšmę false, kad grafike rodyti iVTS;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

5. ZigZag Tauber

Šis ZigZag yra padarytas rekursyvaus algoritmo pagrindu. Pirmiausia, visose istorinėse atkarpose indikatorius ieško vieningo maksimumo. Toliau, atkarpose iki ir po surasto maksimumo, ieškomi du minimumai ir taip toliau. Naujų ekstremumų paieška baigiama, kai atstumas tarp kaimyninėmis viršūnėmis tampa mažesnis už minSize reikšmes.

 • minSize – maksimalus atstumas tarp kaimyninio maksimumo ir minimumo;
 • minPercent – tas pats, kas ir minSize, tačiau procentais nuo kainos;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;

6. ZigZag Gann Swing

Algoritmas pagrįstas pagal Ganno svingų idėją. Skirtingai nuo originalaus traktavimo, indikatoriuje yra ignoruojama Išorinio baro taisyklė. Tai padaryta dėl tos priežasties, nes ZigZag skaičiavimai neatitinka realiame laike ir istorijoje. Kad nuoseklumas būtų išlaikytas, buvo nuspręsta atsisakyti originalaus algoritmo.

Indikatoriaus parametrai:

 • minSize – čia parametras užduoda tendencijos lygius: 0 – 1-barų tendencija (mažoji); 1 – 2-barų tendencija (tarpinė); 2 – 3-barų tendencija (pagrindinė); daugiau dviejų – labiau aukštesnio lygio tendencija;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

7. DT-ZigZag (standartinis)

ZigZag aukščiau einančio laiko intervalo pagrindu. Apskaičiavimui naudojamas išorinis indikatorius “ZigZag_new_nen3”. Skaičiavimo pricipas analogiškas standartiniam indikatoriui iš MT4.

Indikatoriaus parametrai:

 • GrossPeriod – laiko intervalo pasirinkimas, pagal kurį bus apskaičiuojamas ZigZag;
 • minBars – riboja minimalų barų kiekį, ties kuriais ZigZag gali nueiti ne daugiau kaip ExtDeviation punktų;
 • ExtDeviation – atstumas punktais tarp viršūnių;
 • ExtBackstep – atsako už barų kiekį tarp viršūnių;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

Atkreiptinas dėmesys, kad visi indikatoriai su prefiksu DT turi būti tame pačiame aplanke, kaip ir ZUP.

Indikatorius braižomas kaip ir paprastas ZigZag, išskyrus tai, kad viršūnės matomos keletais taškų, kurių kiekis yra kartotinis aukštesniajam laiko intervalui.

Taip pat reikia turėti omenyje, kad maksimumai ir minimumai, surasti aukštesniajame laiko intervale, gali neatitikti maksimalioms reikšmėms mažesniajame intervale. Parametras ZigZagHighLow, paliktas ant true, braižymui naudos žemesnio laiko intervalo reikšmes, o jei nustatytas false, aukštesniojo. Antrajame variante gali atsitikti situacija, kai ribinės ZigZag reikšmės kabės ore.

8. DT-ZigZag (Klot)

Šiuo atveju, kreipimasis vyksta į indikatorių “DT_ZZ”.

Indikatoriaus parametrai:

 • GrossPeriod – laiko intervalo pasirinkimas, pagal kurį bus apskaičiuojamas ZigZag;
 • minBars – minimalus barų kiekis trendui;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

9. DT-ZigZag (Candid)

Naudojamas indikatorius pavadinimu “CZigZag”.

Indikatoriaus parametrai:

 • GrossPeriod – laiko intervalo pasirinkimas, pagal kurį bus apskaičiuojamas ZigZag;
 • minBars – minimalus periodas baruose, ribojantis ZigZag suartėjimą;
 • ExtDeviation – atstumas punktais tarp viršūnių;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

10. DT-ZigZag Gann Swing

Naudojamas indikatorius pavadinimu „Swing_ZZ”. Algoritmas analogiškas ZigZag Gann Swing, tačiau taikomas labiau aukštesniajame laiko intervale.

Indikatoriaus parametrai:

 • GrossPeriod – laiko intervalo pasirinkimas, pagal kurį bus apskaičiuojamas ZigZag;
 • minBars – minimalus barų kiekis trendui;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

11. Gartley paternų paieška (Search Patterns)

Search Patterns pagal nutylėjimą vykdo Gartley paternų paiešką pagal standartinį ZigZag indikatorių. Tačiau ZigZag paternų paieškai galima pasirinkti per parametrą AlgorithmSearchPatterns, kuris gali siūlo 7 skirtingas reikšmes:

 • 0 – standartinis ZigZag iš MT4;
 • 1 – ZigZag Aleksa, kuriame spindulio dydis nurodomas punktais;
 • 2 – Tas pats ZigZag, bet dydis užduodamas procentais;
 • 3 – Analogiškas ZigZag Ensign;
 • 4 – ZigZag Tauber;
 • 5 – ZigZag Gann Swing;
 • 6 – ZigZag Talex.

Taip pat, atsižvelkite į parametrus:

 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

12. ZigZag Talex

Ekstremumų paieška vykdoma ne visai standartiškai – iš kairės į dešinę.

Indikatoriaus parametrai:

 • ExtPoint – taškų kiekis (ZigZag ekstremumų);
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą.

13. ZigZag SQZZ (Tovaroved)

Čia taikomas gana sudėtingas algoritmas. Pagal ZigZag spindulius apskaičiuojamas grafiko plotas ir pagal jo rezultatus išskaičiuojamas pats ZigZag.

Indikatoriaus parametrai:

 • minSize – minimalus atstumas tarp kaimyninių maksimumo ir minimumo;
 • minBars – minimalus barų kiekis trendo apskaičiavimui;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

14. ZigZag Wellx

Čia ZigZag formuojamas lygių pagrindu.

Indikatoriaus parametrai:

 • auto – automatinio lygių apskaičiavimo naudojimas;
 • minBar – procentinis parametras lygiui StLevel;
 • maxBar – procentinis parametras lygiui BigLevel;
 • StLevel – pirmas zigzago lygis;
 • BigLevel – antras zigzago lygis;
 • PeakDet – įjungia prieš tai buvusių ekstremumų rodymą;
 • ExtMaxBar – nustato žvakių kiekį indikatoriaus apskaičiavimui (0 – visa istorija);
 • ExtMinBar – pirmos žvakės indeksas.

Už ZigZag vaizdavimą grafike atsakingas parametras ExtStyleZZ. Jeigu nustatyta true, ZigZag braižomas linijomis, o jeigu false – taškais. Spalvos nustatomos per standartinį skirtuką „Spalvos”.

Įdiegimas ir nustatymas

Indikatorius diegiamas įprastu būdu, tai yra, atsiųstus failus reikia įkelti į katalogą Indicators. Failus keliame per terminalą: File > Open Data Folders > MQL4 > Indicators. Kad indikatorius atsirastų, terminalą reikia perkrauti.

Mūsų nagrinėjama indikatoriaus versija yra 150, nors Markete jau yra labiau naujesnių versijų, su dar platesnėmis galimybėmis, o būtent, yra palaikoma rankinis bangų braižymas ir tradiciniai bangų lygiai. Nežiūrint to, 150 versija turi daugiau nei pakankamą funkcionalą automatiniam paternų aptikimui ir yra platinama nemokamai. Jūs galite patys palyginti funkcionalą, atsisiųsdami demo versiją iš Marketo.

Įskaitant ZigZag nustatymus, visi indikatoriaus parametrai yra suskirstyti į 16 blokų.

 • Pagrindinio ZigZag pasirinkimas Pesavento paternų skaičiavimams;
 • Fibonači linijų valdymas;
 • Pesavento paternų nustatymai;
 • Gartley paternų nustatymai;
 • Andrews Pitchfork parametrai;
 • Micmed kanalų parametrai;
 • Fibo Fan;
 • Fibo Expantion nustatymai;
 • Versum lygiai;
 • Fibo Arc (arkos);
 • Golden Spiral;
 • Pivot ZigZag parametrai;
 • Kanalų parametrai;
 • Fibo Time Zones parametrai;
 • Papildomi indikatoriaus nustatymai;
 • Bendrieji nustatymai.

Mes šiame straipsnyje kalbėsime tik apie parametrus, kurie liečia Gartley paternus, kadangi būtent šios formacijos mus domina labiausiai. Pats indikatorius ZUP turi apie 400 šimtus nustatymų ir aptarti čia juos visus nėra nei galimybių, nei prasmės.

Po visų būtinų parametrų nustatymų daugiau nieko daryti nereikia. Pakanka įmesti indikatorių į grafiką ir jis iškart parodys paskutinę susiformavusią figūrą.

Gartley Paternai

Pradžiai, reikia pasirinkti ZigZag paternų paieškai. Čia pas mus yra pasirinkimas iš 7 variantų. Už tai atsakingas parametras AlgorithmSearchPatterns, kuris pradeda darbą esant ExtIndicator reikšmėms, išstatytoms parametre “search Patterns”.

Pirmiausia, kad grafikas nebūtų toks apkrautas, rekomenduoju išjungti Endriu Šakes (Andrews’ Pitchfork). Net jeigu jūs naudojate Endriu Šakes prekyboje, didelis vizualaus šiukšlių kiekis grafike vis tiek trukdys įsigilinti į rinką. Jeigu jums reikalinga tik paternų paieška, visas nereikalingas funkcijas geriau išjungti. Tam, kad atjungti Endriu Šakes, parametruose ExtPitchforkDynamic ir ExtPitchforkStatic įjunkite reikšmę „disconnected”.

Dar galima atjungti korekcijų reikšmių rodymą ZigZag šlaituose. Tam reikia Pesavento parametrų bloke nustatyti reikšmę ExtHidden į 0. Tokiu būdu, grafike bus rodomas švarus ZigZag.

Surastas Gartley paternas atrodys maždaug taip:

Surasto paterno aprašymas bus matomas kairės puseje, grafiko viršuje. Taip pat paterno pavadinimą galima sužinoti užvedus su pele ant susiformavusios figūros. Žemiau taško D yra pažymėti būsimi išsiplėtimo lygiai nuo taškų XA ir BD. Atjungti jų rodymą galima per parametrą PotencialsLevels_retXD, nustatant reikšmę į 0. Konkrečiai, kokius lygius rodyti, nustatoma parametre visibleLevelsABCD.

Žalia linija grafike – veidrodinė paskutinės bangos trendinė linija. Raudoni kanalo lygiai braižomi paraleliai atkarpai XB. Abi linijos reiškia būsimą kainos išsidėstymą po figūros formavimo.

Jeigu paskutinis ZigZag ekstremumas persistato, figūra taip pat bus perstatyta pagal naują viršūnę ir visi lygiai bus perskaičiuoti.

Pagal nutylėjimą yra rodomas tik vienas paternas. Tačiau galima padaryti taip, kad būtų rodomi visi paternai tam tikroje istorijos atkarpoje, pakeitus parametrą ExtGartleyTypeSearch. Reikšmė 1 rodys visus paternus atkarpoje maxBarToD, perkaičiuojant ZigZag ekstremumų pasikeitimus. Reikšmė 2 atliks paiešką tik vieną kartą, tai yra, surasti paternai nebus perskaičiuojami pasikeitus ZigZag reikšmėms.

Parametras SelectPattern atsakingas už tai, kokius būtent paternus reikia ieškoti grafike. Galima palikti 0, tada paieška bus vykdoma pagal visą paternų rinkinį. Arba palikti tik vieno, konkretaus paterno (pradedant nuo 9 indekso), pavyzdžiui, Black Swan.

Bendrai, ZUP geba atpažinti apie 40 paternų, turinčių savas, unikalias charakteristikas.

SelectPattern gali ieškoti figūrų pagal 9 rinkinius:

 • 0 – ieškoti visų paternų;
 • 1 – ieškoti išskirtinai klasikines figūras (Gartley, Drugelis, Šikšnosparnis, Krabas);
 • 2 – klasikinius ir antiklasikinius paternus;
 • 3 – egzotinių paternų paieška;
 • 4 – išskirtinai antipaternai;
 • 5 – visi paternai, išskyrus rinkinį “Total”;
 • 6 – išskirtinai “Total”;
 • 7 – bet kokie penkių taškų paternai, pasirinkti per bitų parametrą visiblePattern (0 nerodyti, 1 rodyti);
 • 8 – be penkių taškų paternų.

Atskiru parametru galima įjungti/išjungti ABCD, 3 Judesiai и 4-ių taškų paternų rodymą:

 • ABCD – galima taikyti 3 reikšmes, nuo 0 iki 2. 0 – nerodyti paternų išvis, 1 – rodyti bet kokias formacijas, ir 2 – rodyti tik harmoniškai teisingas formacijas ABCD;
 • Ext_3Drives – paterno “3 Judesiai” rodymas;
 • Dragon – paterno Drakonas rodymas;
 • Ext_4PointPattern – 4-ių taškų paterno rodymas.

Papildomai, galima užduoti savo individualius paternus per atitinkamus parametrus:

 • CustomPattern – būdas rodyti individualias figūras. 0 – nerodyti grafike, 1 – rodyti kartu su kitomis figūromis, 2 – rodyti tik individualias figūras;
 • NameCustomPattern – individualios figūros pavadinimas;
 • …sekantys parametrai užduoda paterno formą, t.y. korekcijas XB, AC, BD ir XD.

Pritaikymas prekyboje

Indikatorius ZUP nėra „pririštas” prie konkretaus laiko intervalo ar valiutų poros, todėl jį galima naudoti su bet kokiais prekybos instrumentais ir bet kokiame laiko intervale. Be abejo, gali būti, kad kai kuriuos iš vidinių ZigZag’ų gali tekti nustatyti papildomai arba naudoti laiko patikrintą ZigZag iš terminalo MT4.

Paternas yra pažymimas grafike, kai buvo suformuoti visi modelio taškai, įskaitant tašką D. Tai yra, ZigZag turi suspėti persiorientuoti į aktualią viršūnę. Tuo pačiu, jeigu pasikeis paskutinė ZigZag banga, figūra bus perpiešta pagal aktualias viršūnes, arba pradings, jeigu taškas išeis iš korekcijos zonos. Tai yra, grafike bus matomi tik galiojantys paternai, atitinkantys harmonines proporcijas.

Tokiu būdu, įeiti į rinką reikia iškart po figūros atsiradimo arba kiek palaukus. Pavyzdžiui, po trijų barų maksimumo/minimumo pramušimo. Apie tai, kokius statyti take-profitus ir stop-loss, jau rašėme praėjusiame straipsnyje. Pats indikatorius braižo trendines linijas, atitinkančias bangas XB ir CD. Pagal jas taip pat galima orientuotis išstatant pelno tikslus.

Pabaigai

Verta suprasti, kad ZUP – tai profesionalus instrumentas, iškart atliekantis keletą funkcijų. Ir, kaip ir bet koks kitas tokio tipo instrumentas, ZUP yra stipriai perkrautas nustatymais, dėl ko iš pradžių gali nugąsdinti treiderį ir priversti sugrįžti prie paprastesnių programų. Tačiau, išsiaiškinus su parametrais, jūs tikrai įvertinsite šio indikatoriaus funkcionalumą. Jis gali tapti įkvėpimo šaltiniu arba tiesiog darbiniu instrumentu – čia jau spręsti jums. Bet kokiu atveju, šio indikatoriaus buvimas bet kurio treiderio arsenale, kuris užsiima grafine analize, būtinas!

Atsisiųsti ZUP indikatorių

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

1 KOMENTARAS

0 0 balsai
Article Rating
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
1 Comment
Naujausias
Seniausias Daugiausiai balsavo
Įterptieji atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Tadas Mitkus
Tadas Mitkus
2018-10-06 09:15

Aciu aciu aciu !

Prisijunk

2,333SekėjaiPatinka
1,560ŽiūrovaiPrenumeruoti
- Reklama -

Paskutiniai straipsniai

1
0
Norėtųsi jūsų minčių, pakomentuokite.x